Podnikatelská mise do Peru a Kolumbie

Dovolujeme si Vás informovat o chystané podnikatelské misi Svazu průmyslu a dopravy, která bude doprovázet místopředsedu vlády a ministra životního prostředí České republiky pana Richarda Brabce během jeho návštěvy Peruánské republiky a Kolumbijské republiky. Plánovaný termín je 7.– 13. dubna 2019.

Pracovní návštěva pana místopředsedy vlády a ministra životního prostředí Richarda Brabce bude v oblasti ekonomické spolupráce zaměřena na podporu ekonomické diplomacie v perspektivních sektorech pro vzájemnou spolupráci.

Za perspektivní považujeme zejména následující obory, případně s nimi související služby:

v Peru:

environmentální technologie – v energetice (solární, zpracovávající biomasu, větrné, malé vodní elektrárny), čištění vod s využitím obnovitelných zdrojů, čištění a úprava vod, hospodaření s vodou, oběhové a odpadové hospodářství (třídírny a spalovny odpadů, recyklace a další stroje, vybavení a technologie), budování přenosových soustav, technologie pro těžební a ropný průmysl (s důrazem na tzv. „čisté technologie“), dekontaminace, prevence přírodních katastrof, IT a komunikační služby zaměřující se na optimalizaci a efektivní využívání stávajících a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energií, eliminaci zátěží životního prostředí, a další návazné či doplňkové služby či technologie.

 

v Kolumbii:

environmentální technologie – v energetice (solární, zpracovávající biomasu, větrné, malé vodní elektrárny), čištění vod s využitím obnovitelných zdrojů, čištění a úprava vod, hospodaření s vodou, odpadové hospodářství (třídírny a spalovny odpadů, zařízení na likvidaci starých pneumatik, výstavba ekologických staveb a další stroje, vybavení a technologie), budování přenosových soustav, technologie pro těžební a ropný průmysl, dekontaminace, geomorfologická analýza terénu, IT a komunikační služby zaměřující se na optimalizaci a efektivní využívání stávajících a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energií, eliminaci zátěží životního prostředí, a další návazné či doplňkové služby či technologie.
 

V obou zemích je plánován program v hlavním městě (Lima v Peru a Bogotá v Kolumbii) a pravděpodobně i návštěva zajímavého místa či firmy v regionech. V obou zemích rovněž proběhne seminář/podnikatelské fórum zaměřené na environmentální technologie, oběhové hospodářství spojené s B2B schůzkami s místními firmami a počítá se i se schůzkami na místních ministerstvech a dalších institucích (dle aktuálních možností).

Na přípravě programu intenzivně spolupracujeme s Ministerstvem životního prostředí ČR, Velvyslanectvím ČR v Limě a v Bogotě, s našimi peruánskými a kolumbijskými partnery, se Smíšenou obchodní komorou Česko–tichomořská aliance a s dalšími institucemi a organizacemi. Program se nyní tvoří a bude postupně upřesňován a v průběhu měsíce února bude spuštěno řádné přihlašování. Pozvánka bude uveřejněna na webu Svazu průmyslu a dopravy ČR, webu Businessinfo, bude rozeslán na odběratele novinek Svazu průmyslu a dopravy ČR v oblasti mezinárodních vztahů (pokud mezi ně zatím nepatříte, můžete se zaregistrovat zde). 
 

Poplatek za účast na podnikatelské misi bude zahrnovat kvalitní ubytování v jednolůžkových pokojích, místní přepravu autobusem, účast na seminářích/podnikatelských fórech a společných akcích, zápis v prezentačním katalogu účastníků ve španělštině a náklady spojené s přípravou cesty a službami pracovníka Svazu průmyslu a dopravy ČR během cesty. Letecká přeprava bude poskytnuta Ministerstvem životního prostředí ČR vládním speciálem. Část nákladů bude hrazena z programů na podporu ekonomické diplomacie PROPED.

Dovolujeme si Vás oslovit za účelem zjištění předběžného zájmu o účast na této podnikatelské misi a zároveň za účelem rezervace výše uvedeného termínu ve Vašem diáři.

Svůj předběžný zájem prosím vyjádřete prostřednictvím formuláře do 17.1.2019 (do konce dne). Můžete zde již zmínit Vaše zájmy či projekty v Peru či Kolumbii, které byste chtěli ze strany pana místopředsedy vlády podpořit, a ev. dát doporučení pro zahrnutí do programu delegace (např. návštěva firmy, již fungující technologie, regionu apod.) Těm, kteří vyjádří zájem o účast prostřednictvím formuláře, bude automaticky poslána pozvánka.

Kontaktní osoba pro zajištění mise: Ing. Petra Šeráková, tel.: +420 225 279 404, ev. +420 731 411 179, e-mail: pserakova@spcr.cz.

Těšíme se na Vaše odpovědi a náměty.

Používáním těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close