ČESTA vítá nového člena – společnost SHERLOG

posted in: Aktuality | 0

Vítáme nového člena – společnost SHERLOG, specialistu na zabezpečení, vyhledávání a monitoring vozidel, motocyklů, lodí, nemovitostí i dálkovodných tras. Působí po celém světě, využívá nejmodernější rádiové vyhledávací systémy a GPS/GSM systémy pro monitoring.

Již od roku 1992 je provozovatelem vlastní radiolokalizační sítě, tvořené soustavou stovek anténních zaměřovacích bodů. Díky využití rádiové technologie, vyhledávacích vozidel a letadla je systém SHERLOG SecurityCar dlouhodobě hodnocen jako nejúčinnější zabezpečovací systém na trzích zemí EU.

SHERLOG Pipelines je systémové řešení detekcí a lokalizací úniků přepravovaných médií na dálkovodných potrubních trasách. Odhaluje ztráty, úniky i havárie nezávisle na druhu média (ropa, plyn, voda).

V roce 2004 přibrala do svého portfolia monitorovací systémy SHERLOG Trace a postupně se propracovala mezi největší provozovatele online monitorovacích systémů a elektronické knihy jízd v ČR s počtem přes 60 000 monitorovaných vozidel. Tento systém úspěšně provozuje v Argentině a Chile, kde je na trhu již více než 10 let s více než 10 000 vozidly.

V Latinské Americe se aktuálně zaměřuje na vyhledání partnerů a navázání spolupráce v oblasti SecurityCar a monitorování úniků z produktovodů. U obou činností je schopen dodat celkový systém, hardwarovou i softwarovou část, školení, záruční i pozáruční servis a samozřejmostí je spolupráce při výstavbě. Spolupráce je možná jak v privátním sektoru, tak zejména v případě monitoringu přepravy produktů dálkovými trasami i se státními subjekty.