ČESTA vítá nového člena: SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

posted in: Aktuality | 0

Advokátní kancelář SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL se stala novým členem Smíšené obchodní komory Česko-tichomořské aliance (ČESTA). Jedná se o první a navíc španělsko-jazyčnou advokátní kancelář, která rozšířila řady členů naší organizace.

Advokátní kancelář SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL vzhledem k profesním a osobním zkušenostem svých advokátů se od svého založení zaměřuje především na španělsko-jazyčnou klientelu.

Ve své advokátní praxi se specializuje jednak na poskytování právní pomoci španělským a latinskoamerickým korporacím působícím na českém trhu, tak i jejich tuzemským dceřiným společnostem. Advokáti ze SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL dále pomáhají španělsko-jazyčným manažerům zorientovat se v českém právním prostředí. Právní poradenství však zajišťují i pro fyzické osoby hovořící španělsky, které na území České republiky pracují, studují nebo podnikají.

Své služby a zkušenosti naše nová členská advokátní kancelář však nabízí i českým podnikatelům, kteří chtějí proniknout na hispánské trhy. Nabízejí v této souvislosti nejen svou znalost jazyka, ale i mentality a prostředí.

„Filozofii advokátní kanceláře SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL nejlépe vystihuje naše motto – „Více než španělsko-jazyční advokáti“. Vyjadřujeme jím nejen naši znalost španělského jazyka na úrovni rodilých mluvčích a odborné zkušenosti, ale i úzký citový vztah ke Španělsku a Latinské Americe a naše rodinné vazby ke Španělsku,“ říká Lukáš Vajda, advokát a společník SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL. 

Advokátní kancelář SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL staví na právnících a daňových poradcích, kteří mají bohaté zkušenosti z předních českých a prestižních mezinárodních advokátních kanceláří a poradenských společností.

Naši noví členové ve své advokátní praxi spojují právní a daňové služby, což zaručuje komplexnost poskytnutého poradenství i s přesahem do obhajoby klientů v oblasti trestního práva. Právní služby standardně zajišťují v oblasti občanského, obchodního, správního, dopravního a energetického práva.

Nadto bychom rádi chtěli vyzdvihnout naše zaměření na komplexní právní poradenství obchodním korporacím, a to od smluvního práva, přes právo korporátní a pracovní, až po přípravu a implementaci compliance programů a v případě sporu i na zastupování klientů v soudních a správních řízeních. Dále se úzce specializujeme na obor práva nemovitostí, rodinného práva a práva hospodářské soutěže,“ doplňuje Michal Sniehotta, advokát a společník SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL.

Advokátní kancelář SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL poskytuje své služby v českém, španělském a anglickém jazyce.

 

Kontakt

SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL advokátní kancelář s. r. o.

Vodičkova 695/24

110 00 Praha 1

www.svlegal.eu

 

Mgr. Ing. Lukáš Vajda

Tel.:     +420 723 276 015

E-mail:  lukas.vajda@svlegal.eu

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Michal Sniehotta

Tel.: +420 607 750 511

E-mail: michal.sniehotta@svlegal.eu