Velice nás těší Váš zájem rozšířit řady naší Komory!

Členství v ČESTA je otevřené všem společnostem (právnickým osobám), jednotlivcům (fyzickým osobám) a institucím, a to jak z České republiky, tak ze členských zemí Tichomořské aliance. Pro přijetí do Komory je nutné vyplnit přihlášku ke členství, kterou Vám na požádání rádi zašleme.

Hlavní pilíře činnosti Komory jsou především:

 • podpora členů a jejich zájmů na území Tichomořské aliance
 • lobbing ve prospěch českých firem především v rámci obchodní výměny mezi ČR a Tichomořskou aliancí
 • spolupráce při organizaci oficiálních návštěv v teritoriu, organizace podnikatelských delegací a misí
 • příprava individuálních cest a jednání na místě
 • poradenství
 • pořádání odborných seminářů a informační servis z teritoria

 

Členské výhody:

 • průběžné informace o obchodních příležitostech v teritoriu
 • vstup na akce pořádané ČESTOU zdarma
 • představení nového člena v rámci akce ČESTA FIESTA, v newsletteru (elektronický dvouměsíčník), na našem webu a sociálních sítích
 • pravidelné zasílání newsletteru s aktualitami a pozvánkami na tematické akce
 • konzultační servis, doporučení pro vstup na trhy Tichomořské aliance
 • zprostředkování kontaktů s místními partnery
 • podpora (lobbing) u relevantních kontaktů
 • pomoc Latinoameričanům a španělsky mluvícím uchazečům o zaměstnání
 • asistence při vyhledání zaměstnanců jak na území České republiky, tak v členských zemích Tichomořské aliance

 

Výše ročního členského příspěvku:

Fyzické osoby ………………….3 000Kč

Obrat do 2 milionů € ………..15 000Kč

Obrat nad 2 miliony € ………30 000Kč

 

Pro více informací, prosím, kontaktujte ivana.koutova@cesta.lat nebo tel. + 420 775 854 767

 

Základní informace o Smíšené obchodní komoře Česko-tichomořská aliance ke stažení zde.