Vážené dámy, vážení pánové,

velice nás těší Váš zájem rozšířit řady naší Komory!

Členství v ČESTA je otevřené všem společnostem (právnickým osobám), jednotlivcům (fyzickým osobám) a institucím, a to jak z České republiky, tak ze členských zemí Tichomořské aliance. Pro přijetí do Komory je nutné vyplnit přihlášku ke členství, kterou Vám rádi na požádání zašleme.

Hlavní pilíře činnosti Komory jsou především:

 • exportní poradenství
 • podpora členů a jejich zájmů na území Tichomořské aliance
 • podpora českých firem především v rámci obchodní výměny mezi ČR a Tichomořskou aliancí
 • spolupráce při organizaci oficiálních návštěv v teritoriu, organizace podnikatelských delegací a misí
 • příprava individuálních cest a jednání na místě
 • poradenství
 • pořádání odborných seminářů a informační servis z teritoria

 

Výhody členství v ČESTĚ

 • průběžné informace o obchodních příležitostech v teritoriu
 • vstup na všechny akce pořádané ČESTOU zdarma
 • představení nového člena v rámci akce ČESTA FIESTA, v newsletteru (elektronický dvouměsíčník), na našem webu a sociálních sítích
 • pravidelné zasílání newsletteru s aktualitami a pozvánkami na tematické akce
 • konzultační servis, doporučení pro vstup na trhy Tichomořské aliance
 • pomoc se zprostředkováním kontaktů s místními partnery
 • podpora u relevantních kontaktů
 • asistence při vyhledání zaměstnanců jak na území České republiky, tak v členských zemích Tichomořské aliance
 • obchodní služby za členský tarif

 

Výše ročního členského příspěvku:

 • pro společnosti s obratem do 2 milionů euro ……….. 15 000 Kč
 • pro společnosti s obratem nad 2 miliony euro ….…… 30 000 Kč

 

Tarif Přátelé ČESTA (Amigos de ČESTA)

Výhody tarifu

 • vstup na všechny akce pořádané ČESTOU zdarma až pro 3 zaměstnance
 • pravidelné zasílání newsletteru s aktualitami a pozvánkami na tematické akce
 • možnost propagace své společnosti v rámci pořádaných networkingových akcí

 

Výše ročního příspěvku :

 • pro společnosti ………..…. 6 800 Kč
 • pro fyzické osoby ………… 3 000 Kč

 

Individuální služby – cena dohodou

 • průzkum trhu
 • zprostředkování kontaktů na obchodního zástupce
 • příprava a doprovod na služební cesty
 • pomoc s přípravou propagačních materiálů ve španělštině
 • dlouhodobá exportní podpora

Kompletní informace o ČESTĚ a členství ke stažení zde.

Pro více informací, prosím, kontaktujte paní Ivanu Koutovou na ivana.koutova@cesta.lat nebo tel. + 420 775 854 767 .