Vážené dámy, vážení pánové,

velice nás těší Váš zájem rozšířit řady naší Komory!

Členství v ČESTA je otevřené všem společnostem (právnickým osobám), jednotlivcům (fyzickým osobám) a institucím, a to jak z České republiky, tak ze členských zemí Tichomořské aliance. 

Pro přijetí do Komory je nutné vyplnit přihlášku ke členství, kterou najdete zde nebo Vám ji rádi na požádání zašleme.

 

 

Hlavní pilíře činnosti Komory jsou především:

 • exportní poradenství
 • podpora členů a jejich zájmů na území Tichomořské aliance
 • podpora českých firem především v rámci obchodní výměny mezi ČR a Tichomořskou aliancí
 • spolupráce při organizaci oficiálních návštěv v teritoriu, organizace podnikatelských delegací a misí
 • příprava individuálních cest a jednání na místě
 • pořádání odborných seminářů a informační servis z teritoria

 

Výhody členství v ČESTĚ

 • průběžné informace o obchodních příležitostech v teritoriu
 • vstup na všechny akce pořádané ČESTOU zdarma
 • představení nového člena v rámci akce ČESTA FIESTA, v newsletteru (elektronický dvouměsíčník), na našem webu a sociálních sítích
 • pravidelné zasílání newsletteru s aktualitami a pozvánkami na tematické akce
 • konzultační servis, doporučení pro vstup na trhy Tichomořské aliance
 • pomoc se zprostředkováním kontaktů s místními partnery
 • podpora u relevantních kontaktů
 • asistence při vyhledání zaměstnanců jak na území České republiky, tak v členských zemích Tichomořské aliance
 • obchodní služby za členský tarif

 

Výše ročního členského příspěvku:

 • pro společnosti s obratem do 2 milionů euro ……….. 15 000 Kč
 • pro společnosti s obratem nad 2 miliony euro ….…… 30 000 Kč  

Přihláška

 

Individuální služby – cena dohodou

 • průzkum trhu
 • zprostředkování kontaktů na obchodního zástupce
 • příprava a doprovod na služební cesty
 • pomoc s přípravou propagačních materiálů ve španělštině
 • dlouhodobá exportní podpora

Kompletní informace o ČESTĚ a členství ke stažení zde.