gemec-logo-vektor-1

Společnost GEMEC – UNION a.s. vznikla v roce 1999 spojením několika menších firem. Své aktivity orientuje především do hornictví, výroby ocelových konstrukcí a zpracování velkoobjemových průmyslových odpadů. Dále své služby nabízí v oblasti geologie, geomorfologie, analýzy přírodních rizik a stavebnictví.

Těžištěm hornických prací a prací prováděných hornickým způsobem je zgeomorfologie_krokyajišťování a likvidaci starých a opuštěných důlních děl, podpovrchová výstavba a zpřístupňování důlních děl pro turistické účely. Společnost dále provádí ražby v podzemí pro potřeby vodohospodářů či energetiků. V rámci kovovýroby se společnost GEMEC-UNION a.s. soustředí na výrobu ocelových konstrukcí pro stavebnictví, výrobu strojních dílů, vývoj a výrobu strojních zařízení pro zpracování průmyslových odpadů. V oblasti odpadářství se firma dlouhodobě soustředí na druhotné využití velkoobjemových průmyslových odpadů, jako jsou popílky z energetických procesů, odpady z hutních provozů, flotační hlušiny, odpady z ČOV a další. V tomto oboru se společnost rovněž věnuje vlastnímu aplikovanému výzkumu, a to v oblasti stabilizace a solidifikace odpadů a sanace podzemních prostor. Samozřejmostí je úzká spolupráce s výzkumnými pracovišti, zejména VŠB-TU Ostrava.

adamec-foto

 

 
Ing. Zdeněk Adamec, PhD.
předseda představenstva

Jaké jsou aktuální priority vaší společnosti?

Průběžně se snažíme reagovat na nové trendy v jednotlivých aktivitách našeho podnikání a neustále modernizovat strojní a technologické vybavení. Rádi bychom se v budoucnu zaměřili na větší uplatnění výsledků z vlastního výzkumu a vývoje v oblasti nakládání s průmyslovými odpady a v oblasti sanace důlních děl. V této oblasti bychom se rádi prosadili i v zahraničí a to především ve státech Latinské Ameriky. Novou rozvíjející se aktivitou naší společnosti je analýza přírodních rizik na základě využití geomorfologického studia terénu. Výstupy této analýzy jsou základními podklady pro územní plánování a developerské projekty.

Jaké aktivity na území Tichomořské aliance aktuálně vyvíjíte? Jaké jsou vaše cíle do budoucna?

V současné době hledáme partnery pro B2G a B2B spolupráci v oblasti analýzy přírodních rizik pro potřeby územního plánování a přípravy developerských projektů a dále v oblasti eliminace ekologických škod souvisejících s těžbou nerostných surovin. To jsou dvě hlavní témata, kterým bychom se chtěli na území Tichomořské aliance věnovat. Aktuálně vedeme jednání se zástupci několika regionálních vlád v Peru. Vzhledem k bohatým zkušenostem našich odborníků v oboru hodnocení přírodních rizik z řady zemí Latinské Ameriky věříme, že se staneme užitečným partnerem českých i zahraničních firem, které mají zájem rozvíjet své projekty ve státech aliance.

Jak vám ve vašich aktivitách pomáhá ČESTA? Jaká byla vaše motivace stát se členem?

ČESTA pro nás především představuje zdroj velmi důležitých kontaktů a informací. Díky komoře je výrazně snazší proniknout do podnikatelského a především administrativního prostředí členských zemích aliance, než kdybychom byli odkázáni pouze na vlastní aktivity. Velký přínos členství v ČESTA rovněž vidíme v propagaci naší společnosti na místních ale především zahraničních akcích.

Hlavní motivací pro vstup byla nabízená podpora ze strany ČESTA, kterou plně využíváme k naší velké spokojenosti.

horni-mesto-071120122366

hydroosev-2-025

 

 

 

 

 

 

 

 

Link na web a kontaktní údaje:

www.gemec.cz

E-mail:  gemec.union@gemec.cz

Adresa sídla firmy: GEMEC – UNION a.s., Jívka 187, 542 13 Jívka