cz

CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING, s.r.o. byla založena v roce 1999 jako námořní a  zasílatelská společnost, která navazuje na námořní tradice svých předchůdců (Československé námořní plavby), s cílem využívat a dále rozvíjet námořní podnikání v našich zemích. Společnost se později stala zakladatelem CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING GROUP.
Námořní přeprava a na ni navazující pozemní či říční přeprava patří k základním pilířům naší společnosti. Tým odborníků rekrutující se z řad rejdařských, logistických a „intermodálních“ firem – včetně námořních kapitánů bývalé ČNP – poskytuje komplexní námořní služby (do/ze všech světových námořních přístavů včetně souvisejících kontinentálních úseků):
  • Celokontejnerová doprava (FCL) včetně mrazírenského, chladírenského, nebezpečného zboží a speciálních zásilek
  • Doprava kusového zboží a sběrných zásilek v kontejnerech (LCL)
  • Doprava investičních celků, těžkých a nadrozměrných nákladů
  • Doprava hromadného volně loženého a konvenčního zboží formou zprostředkování  pronájmů lodního prostoru a tonáže (celá loď i „Part Cargo“)
  • Doprava zboží loděmi typu Ro/Ro

Na dotazy odpovídají:

dusanjamny031500

Ing. Dušan Jamný                                

generální ředitel a jednatel

 

DSC_1140

 Ing. Tomáš Slimáček (vlevo)

výkonný ředitel

Jaké jsou aktuální priority vaší společnosti?

I nadále chceme rozvíjet dlouhodobé, přátelské a vzájemně prospěšné obchodní vztahy mezi zákazníky a námi a napomáhat svým klientům v růstu jejich obchodu, profitability a spokojenosti pomocí konkurenceschopného, spolehlivého a bezpečného servisu, obstát v konkurenčním prostředí současného světového trhu.

Jaké aktivity na území Tichomořské aliance aktuálně vyvíjíte? Jaké jsou vaše cíle do budoucna?

Dceřinná společnost COS Brokers Ltda., byla založena v roce 2016 v Santiagu, v Chile. Cílem tohoto obchodního subjektu je rozvoj vzájemných obchodních aktivit na bilaterální bázi. Potenciál trhu zemí Latinské Ameriky přestavuje náš dlouhodobý cíl zejména v oblasti exportních aktivit tuzemských výrobních a obchodních subjektů, které by měly být evidenčně podchyceny v portfoliu členů společenství ČESTA, což všem zainteresovaným usnadní komunikaci a rychlou orientaci na jednotlivých trzích zemí LA. Aktuálním společným projektem naší firmy a společnosti TATRA a.s. je v současné době uvedení nákladních vozidel TATRA na trh v Chile.

Společnost CZECHOSLOVAK OCEAN SHIP­PING s.r.o., se cca od roku 2004 podílí na aktivitách v oblasti Antarktidy. V roce 2004 byl zahájen transport stavebního materiálu a technických celků z Evropy do chilského Punta Arenas, který realizovala společnost CZECHOSLOVAK OCEAN SHIP­PING s.r.o., a odtud v roce 2005 chilským armádním ledoborcem Almirante Viel na ostrov Jamese Rosse. Mendelova polární stanice je česká výzkumná stanice v Antarktidě ve vlastnictví Masarykovy univerzity.

Český antarktický nadační fond vznikl v roce 2014 za účelem podpory vědeckovýzkumné činnosti zejména v polárních oblastech Antarktidy a Arktidy, přičemž cílem Českého antarktického nadačního fondu je podporovat vše, co souvisí s českými vědeckými činnostmi v antarktickém prostoruVíce na http://www.group-cos.com/

Jak vám ve vašich aktivitách pomáhá ČESTA? Jaká byla vaše motivace stát se členem?

Vzhledem k bezprostřední vazbě naší společnosti na MZV, MPO, SPCR, HK ČR je ČESTA dalším silným potenciálním prvkem v propojení spolupráce mezi těmito institucemi a samotnými obchodními subjekty v rámci teritoria.

Vzájemná komunikace, jednotlivá setkání a participace členů ČESTA na zahraničních obchodně-politických misích je nesmírnou pomocí při hledání a tvorbě dalších obchodních příležitostí pro všechny členy ČESTA.

 

cz1

Přeprava Polární stanice J.G.Mendela na ostrov Jamesse Rosse

cz2

Přeprava kryogenních tanků

 

Kontaktní údaje: 

http://www.group-cos.com/

 

VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Ing. Dušan Jamný – generální ředitel a jednatel

Tel.: +420 311 241 491

E-mail: dusan.jamny@oceanshipping.cz

 

Ing. Jan Poláček – ředitel a jednatel

Tel.: +420 270 004 610

E-mail: jan.polacek@oceanshipping.cz

 

Ing. Tomáš Slimáček – výkonný ředitel

Tel.: +420 734 317 507

E-mail: tomas.slimacek@oceanshipping.cz