Ve společnosti GEORESPECT se zaměřujeme na ochranu krajiny před přírodními hazardy souvisejícími především s vývojem klimatu, vulkanickou činností a tektonickou aktivitou (povodně, sesuvy a eroze půdy, zemětřesení, atd.). Poskytované služby mají přímé uplatnění při územním plánování, civilní obraně, ochraně půdy, vodních zdrojů a infrastruktury. Z členských zemí Pacifické aliance se v současné době soustředíme především na Peru, kde jsme se zapojili do procesu eliminace negativního vlivu fenoménu El Niño na rozvoj území.

Personální zázemí naší společnosti je tvořeno odborníky s dlouholetou praxí v zemích Latinské Ameriky. Vzhledem k nejmodernějšímu technickému vybavení společnosti jsme schopni realizovat vlastní sběr dat pomocí bezpilotních letounů a nebýt tak závislí na externích dodavatelích.

Na dotazy odpovídá:

Mgr. Michal Rajchl, PhD.

jednatel

 

Jaké jsou aktuální priority Vaší společnosti?

Průběžně se snažíme reagovat na nové trendy v jednotlivých aktivitách našeho podnikání a neustále modernizovat technologické vybavení. Jedná se především o technologie sběru dat dálkového průzkumu země a jejich počítačové zpracování. V dohledné době bychom rádi rozšířili svou klientskou základnu o developerské společnosti, kterým jsme schopni nabídnout cenná data pro efektivní využití a ochranu investic především u urbanizačních a zemědělských projektů a projektů liniových staveb.  

 
 
Jaké aktivity na území Tichomořské aliance aktuálně vyvíjíte? Jaké jsou Vaše cíle do budoucna?

V letošním roce jsme s finanční podporou České rozvojové agentury zahájili dvouletý realizační projekt zaměřený na eliminaci povodňových rizik v regionu Piura na severu Peru. Ve spolupráci s Obchodní komorou Tichomořské aliance v Peru a Soukromou univerzitou Antenora Orrego v Trujillu se podílíme na založení výzkumného centra zaměřeného na rozvoj technologií pro adaptaci na klimatickou změnu. S regionální vládou v Piuře spolupracujeme na programu eliminace negativního dopadu fenoménu El Niño na krajinu a lidskou činnost. Jak jsem již uvedl, do budoucna bychom rádi rozšířili klientskou základnu o soukromý sektor a rozšířili své aktivity do dalších zemí aliance.                                                 Congrejos, pobřežní letovisko

 

Jak Vám ve Vašich aktivitách pomáhá ČESTA? Jaká byla Vaše motivace stát se členem?

ČESTA  pro nás především představuje zdroj velmi důležitých kontaktů a informací. Díky komoře je výrazně snazší proniknout do podnikatelského a především administrativního prostředí členských zemích aliance, než kdybychom byli odkázáni pouze na vlastní aktivity. Velký přínos členství v ČESTA rovněž vidíme v propagaci naší společnosti na místních ale především zahraničních akcích.

Hlavní motivací pro vstup byla nabízená podpora ze strany ČESTA, kterou plně využíváme k naší velké spokojenosti.                                                                               Bayovar, zničený kruhový objezd

 

 

 

Kontaktní údaje

www.georespect.cz

Adresa sídla firmy: GEORESPECT s.r.o., Žlebské 1619, 190 16 Praha 21

E-mail: georespect@georespect.cz