Luděk Laštovka je partnerem v poradenské společnosti Adam Treyer LLP a společníkem jazykové školy BocaLetras S.A.

Adam Treyer LLP se zabývá projekty v oblasti strategického, provozního a finančního řízení firem v transformaci, ať už se jedná o analýzu a rozvoj nových projektů, expanzi na nové trhy nebo změny ve fungování existujících podniků. Mezi naše klienty patří škála firem od internetových startupů přes tradiční firmy v restrukturalizaci až po neziskové organizace.

BocaLetras S.A. poskytuje individuální kurzy španělštiny po internetu. Kvalifikovaní rodilí mluvčí z Peru vyučují španělštinu s neutrálním přízvukem za využití moderních interaktivních materiálů, ale kromě jazyka seznamují studenty s běžným životem v Latinské Americe.

 

Jaké jsou aktuální priority Vašich společností?

Pro Adam Treyer LLP je letošní rok ve znamení rozšíření nabídky služeb týkajících se transformačních projektů. Naše strategické projekty sezaměří na startupy a nové projekty v Evropě a v Latinské Americe, a to formou tvorby a úpravy strategií, podnikatelských plánů a jejich finančního modelování. V oblasti provozního řízení budeme dále rozšiřovat práci na transformaci podnikových financí od analýz přes procesní změny až po podporu zavádění středisek sdílených služeb spolu s našimi partnery. Kromě práce se stávajícími klienty zahajujeme mj. práci na rozvojových projektech v rámci programu B2B České rozvojové agentury a těšíme se tedy na zajímavé investiční projekty českých podniků v zahraničí.

 

BocaLetras se nově zavádí na českém trhu a bude se soustředit na nové klienty a na tvorbu nových produktů šitých jim na míru v oblastipřípravy na soukromé i obchodní cesty do Latinské Ameriky. Očekáváme, že tak zúročíme naši hlavní výhodu, tedy přímý kontakt studentů se životem v Latinské Americe v každé hodině a množství praktických tipů a informací, které většinou nejsou součástí běžných výukových sylabů.

 

 
Jaké aktivity na území Tichomořské aliance aktuálně vyvíjíte? Jaké jsou vaše cíle do budoucna?

Mezi klienty Adam Treyer LLP patří i startupy v Mexiku a předpokládáme další rozvoj v těchto teritoriích, především formou spolupráce s evropskými – i českými – investory. Rádi bychom podpořili program CzechAidu právě v zemích Tichomořské aliance, které českým podnikatelům nabízejí mnoho nových příležitostí.

BocaLetras sídlí v Panamě a všichni naši učitelé žijí v Peru. Doufáme, že se nám bude i nadále dařit povzbudit zájem o Latinskou Ameriku v Evropě a v Severní Americe mezi individuálními cestovateli, ale i mezi studenty a podnikateli.

 

Jak vám ve vašich aktivitách pomáhá ČESTA? Jaká byla vaše motivace stát se členem?

ČESTA je pro Adam Treyer LLP i pro BocaLetras skvělá platforma pro rozvoj obchodních vztahů s partnery, kteří mají zájmy v Latinské Americe stejně jako my. Díky pokrytí široké škály služeb usnadňuje síťový efekt komory vstup na nové trhy pro její členy. Činnost komory je navíc dynamická a energická stejně jako latinská kultura, kterou BocaLetras zprostředkovává.

 

Kontaktní údaje

www.adamtreyer.com, adamtreyer@adamtreyer.com

www.bocaletras.com, admin@bocaletras.com

Česká republika +420-773162456

Spojené království +44-7418-426863

Španělsko +34-911-983123