solek-group-logo-b

 

Skupina SOLEK GROUP si klade za cíl maximálně využít investiční potenciál, který globální trh obnovitelných zdrojů energie nabízí.

 

Fotovoltaická elektrárna Cuz Cuz o výkonu 3,07 MWp

 

Od roku 2010 realizovala skupina desítky projektů v oblasti fotovoltaických elektráren (Česko, Slovensko, Rumunsko a Chile) o celkovém instalovaném výkonu přes 30 MWp. Její konkurenční výhodou je praktická zkušenost nejen s plánováním, ale i s výstavbou, provozem a správou aktiv fotovoltaických elektráren na vybraných trzích. Při realizaci investic vychází z konkrétních zkušeností v oblasti a investorům garantuje spolehlivé a efektivní řešení. V současné době skupina zaměřuje své aktivity do zemí a lokalit, které splňují kritéria z hlediska dlouhodobě udržitelné a bezpečné investice.

Na dotazy odpovídá:

sobotkaZdeněk Sobotka,

vizionář a zkušený podnikatel v sektoru obnovitelné energetiky, zakladatel a vůdčí osobnost skupiny SOLEK GROUP. Od roku 2009 investoval do fotovoltaických projektů ve východní Evropě a v posledním období také v Chile.

Jaké jsou aktuální priority vaší společnosti?

V Chile jsme dokončili velký projekt a rozvíjíme tam své aktivity. (více v následující otázce)

Pokud jde o teritoriální zaměření, pak kromě Chile, které je pro nás v nejbližším období strategickým trhem, bychom se chtěli zaměřit i na další regiony Latinské Ameriky, především na Argentinu. Mezi strategické cíle pro příští roky řadím také vstup na další významný trh s velkým potenciálem v oblasti obnovitelných zdrojů, konkrétně Írán. Koncem roku zde Solek Group zaregistrovala dvě dceřiné společnosti a k projektům již získala část potřebných povolení k uzavření smluv na budoucí odběr elektřiny. Naše celková ambice pro tento trh na následující dva až tři roky je v rozpětí 50 – 60 MWp instalovaného výkonu.

Kromě fotovoltaických projektů spatřujeme zajímavý potenciál i v dalších návazných segmentech, zejména v poskytování EPC služeb (zajišťování projektů na klíč) zákazníkům mimo skupinu a perspektivně zaměření na další obnovitelné technologie jako je bio/odpadní plyn, biomasa, energetické využívání odpadu.

Jaké aktivity na území Tichomořské aliance aktuálně vyvíjíte? Jaké jsou vaše cíle do budoucna?
Od roku 2014 působíme v Chile. Koncem roku 2016 jsme úspěšně dokončili plánovanou realizaci projektu fotovoltaické elektrárny Parque Solar Cuz Cuz v Chile o celkovém instalovaném špičkovém výkonu 3,07 MWp. Je to náš pilotní projekt a své aktivity zde nadále rozvíjíme. Máme již povolené další dva projekty o stejném výkonu, jako je Parque Solar Cuz Cuz, a to solární parky La Fortuna a Ampare del Sol o celkovém instalovaném výkonu 6,4MW a dále ve fázi developmentu více než 50 MWp.

Jak vám ve vašich aktivitách pomáhá ČESTA? Jaká byla vaše motivace stát se členem?

Pomáhá nám především v tom, že v České republice zviditelňuje státy Tichomořské aliance. Například o Chile se v Čechách až tak moc neví, přitom je to země s nejstabilnější ekonomikou Jižní Ameriky, je to pátá největší ekonomika na kontinentu s velmi nízkou korupcí a chilská vláda intenzivně podporuje energii z obnovitelných zdrojů. My potřebujeme, aby naši případní investoři v Čechách věděli, že investice do fotovoltaických projektů v Chile je v podstatě bez rizika.

Solek 3  Solek

Fotografie: letecký pohled na nově dokončenou elektrárnu Parque Solar Cuz Cuz o výkonu 3,07 MWp

Link na web a kontaktní údaje:

www.solek-group.cz

Telefon: +420 602 701 808
E-mail: info@solek-group.cz