Den vědy a inovací Mexiko – ČR

posted in: Aktuality | 0

Den vědy a inovací Mexiko – ČR je seminář, který se zaměřuje na česko-mexické vztahy v oblasti inovací a vědy a na příležitosti k další bilaterální spolupráci v technologických tématech.

Seminář je pořádán Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s velvyslanectvím Mexika v Praze a „red de talentos“ – uskupením mexických výzkumníků a zástupců kvalifikované pracovní síly působící v ČR.

Akce se uskuteční dne 3. dubna 2019 od 10.00 hod. v budově Ministerstva průmyslu a obchodu, Politických vězňů 20, Praha 1.

Mexiko a ČR sdílejí řadu prioritních oblastí i klíčových sektorů hospodářství, v nichž spatřujeme do budoucna velký potenciál. Jedná se jak o obecnější spolupráci v aplikovaném výzkumu, tak i o konkrétní oblasti jako Průmysl 4.0, Smart Cities, Life Sciences, IT a další. Cílem této akce je tudíž zviditelnit existující odborné přesahy a realizované projekty, včetně VaV projektů, mobility mexických a českých odborníků či potenciálu pro české firmy prorazit na mexickém trhu v inovačních tématech.

Akce proběhne v anglickém jazyce bez tlumočení.

Podrobnější informace viz. pozvánka a program.

Registrace probíhá zde do 29. března 2019.