Vážené dámy, vážení pánové,

srdečně Vás zveme na Iberoamerický týden, který bude probíhat od 19. do 27. dubna především v Galerii Českých center, Institutu Cervantes a Portugalském centru v Praze.             🇧🇷

A co vás v rámci Iberoamerického týdne čeká? Řada kulturních akcí i zajímavých hostů! Hřebem Týdne bude celodenní Konference Iberoamerika – Sto roků přátelství, která se uskuteční v Černínském paláci dne 25. dubna. Hlavními hosty budou Luis Almagro (generální tajemník OAS), Edita Hrdá (ESVA, EU), Emilio Lamo de Espinosa (Real Instituto Elcano, Španělsko), Jorge Bravo (Tichomořská aliance, Peru), prof. Josef Opatrný (FFUK), prof. Bohumír Janský (PřF UK), Jan Procházka (EGAP) a další osobnosti iberoamerických vztahů. Chcete být o všech akcích informováni jako první? Potom sledujte novinky na našem facebookovém profilu!

Jednotlivé pozvánky a další detaily akce můžete již nyní sledovat na Facebooku – Iberoamerický týden. Pokud se chcete zaregistrovat k odběru pozvánky e-mailem, kontaktujte paní Ivanu Koutovou (ČESTA) na ivana.koutova@cesta.lat.

¡Viva la Semana Iberoamericana! 

📍Program🇨🇿 /Programa 🇪🇸/Programação 🇵🇹

 

Na zítřejší Konferenci Iberoamerika – Sto roků přátelství přijal naše pozvání i generální tajemník Organizace amerických států (OAS) a dlouholetý uruguayský diplomat, Luis Almagro Lemes. Vystudoval práva na „Universidad de la República“ v Montevideu. V letech 2010 až 2015 působil jako ministr zahraničních věcí Uruguaye, v rámci své agendy kladl důraz zejména na problematiku ochrany lidských práv a mezinárodní spolupráce. Osobně se podílel na přijetí prvních syrských uprchlických rodin, konsolidaci zdecimovaného Haiti, mírovém řešení venezuelské krize a přispěl také ke zrodu organizací UNASUR či CELAC. V říjnu 2014 byl také zvolen senátorem. Rovněž působil pět let jako velvyslanec Uruguaye v Číně a zastával diplomatické posty na velvyslanectvích Uruguaye v Německu a Íránu. V roce 2014 byl zvolen časopisem Foreign Policy jedním z deseti nejvlivnějších myslitelů světa.

 

V rámci zítřejší Konference Iberoamerika – Sto roků přátelství bude prezentovat i ředitel Centra aplikovaných studií na Katolické univerzitě v Lisabonu, Ricardo Ferreira Reis. Je hostujícím odborným asistentem v oboru účetnictví a děkanem pro mezinárodní záležitosti. Získal titul PhD. v obchodních vědách a aplikované ekonomice na Wharton School Pensylvánské univerzity (USA) a magisterský titul v oboru ekonomie na Univerzitě v Portu. V rámci své výzkumné činnosti se zaměřuje především na informační ekonomiku s důrazem na účetnictví, a to od problému vztahu “principal-agent” až po podnikové řízení. Prof. Reis působil rovněž jako poradce na Lisabonské burze cenných papírů a portské burze.

 

 

 

Moderátorem ekonomického bloku Konference Iberoamerika – Sto roků přátelství je ředitel Odboru ekonomické diplomacie na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, Marek Svoboda. Podílel se na reformě české ekonomické diplomacie s hlavním zaměřením na pomoc českým společnostem při jejich exportu do zahraničí. Dříve zastával pozici ředitele Odboru koordinace růstových politik a hospodářského rozvoje na Úřadu vlády ČR. Jeho pracovní zkušenosti zahrnují také působení na Odboru obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

 

V rámci politického panelu Konference Iberoamerika – Sto roků přátelstvíbude prezentovat i hlavní odborník Královského institutu Elcano  na oblast ekonomie a mezinárodního obchodu a profesor katedry ekonomických analýz na Madridské autonomní univerzitě, Federico Steinberg. Vystudoval doktorát z ekonomie na Madridské autonomní univerzitě, následně pak absolvoval program “master” v oboru mezinárodní politické ekonomie na London School of Economics a “master” v oboru mezinárodních vztahů na University of Columbia v New Yorku. Absolvoval výzkumné stáže na univerzitách v Georgetownu a Harvardu a je pozvaným profesorem v postgraduálních programech Institutu podnikání při Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), Univerzitního institutu Ortega a Gasset a Nadace FIAAPP. V letech 2002 – 2004 pracoval v rozličných programech ekonomického rozvoje jako konzultant Světové banky ve Washingtonu D.C., v Ghaně a Bolívii, stejně jako ve Výkonné kanceláři generálního tajemníka OSN v New Yorku.

 

Inspirativní „Příběh úspěšné mexické investice v ČR“ bude v rámci Konference Iberoamerika – Sto roků přátelství prezentovat zástupce mexické  společnosti CEMEX pro ČR, José R. Carrillo Valdés. Ve společnosti CEMEX působí od roku 2006, kde začínal na pozici Business Planning Analyst. Po ukončení studia MBA v oboru Public Management na Stanford University Graduate School of Business v roce 2011 byl manažerem rozvoje podnikání divizí cementu a logistiky společnosti CEMEX USA. Na této pozici se věnoval zejména analýzám potenciálních investic, odprodeje majetku a směně aktiv. Od roku 2014 pracoval jako výkonný asistent generálního ředitele. Dnes zastává funkci viceprezidenta pro plánování a administrativy pro Německo a Českou republiku. Pro více informací o společnosti naštivte CEMEX ČR.

 

 

 

Na téma „Rozšíření Asociační dohody Chile – EU – Jak dál“ bude v rámci Konference Iberoamerika – Sto roků přátelství prezentovat ředitel Centra mezinárodních studií Katolické univerzity v Chile 🇨🇱, Jorge Sahd. Je absolventem Právnické fakulty Katolické univerzity, kde v současnosti působí jako profesor zaměřený na obchodní právo, titul magistra ve veřejné správě získal na New York University. Je ředitelem Akademického programu pro otázky integrity, transparentnosti a správného vládnutí Právnické fakulty. V letech 2011 -2014 byl ředitelem kabinetu náměstka ministra financí Chile.

 

 

Dalším hostem Konference Iberoamerika – Sto roků přátelství bude pan Jorge Bravo, ředitel Obchodní komory Tichomořské aliance. Jeho prezentace se bude zabývat tématem „Tichomořská aliance: nové ekonomické uskupení“. Pan Bravo je zároveň generálním ředitelem konzultační společnosti LUMA specializující se na internacionalizaci podniků, která působí na trzích v Peru, Kolumbii a Panamě a vysokoškolským pedagogem se zaměřením na obchodní právo na Universidad Católica Sedes Sapientiae, Peru. Dále přednáší o inovacích a příležitostech v zemích Tichomořské aliance na akcích v Latinské Americe a po celém světě. Jorge Bravo se soustředí na identifikaci a rozvoj energetických projektů ve venkovských oblastech Latinské Ameriky, projektů sanace a nakládání s odpady a projektů v oblasti čištění vody.

 

 

Na téma politiky Evropské unie vzhledem k Latinské Americe na Konferenci Iberoamerika – Sto roků přátelství bude prezentovat Edita Hrdá, kariérní diplomatka, která působí v diplomatických službách od roku 1992. V rámci Ministerstva zahraničních věcí zastávala řadu významných pozic, v letech 2006-2011 působila jako vrchní ředitelka sekce ministra. Byla velvyslankyní ČR v Argentině a Paraguayi, v období let 2011 až 2015 působila jako stálá představitelka ČR u OSN v New Yorku a nerezidentní velvyslankyně ČR v zemích Karibiku. Od roku 2015 je vrchní ředitelkou Evropské služby pro vnější činnost pro Ameriku.

 

 

 

Představujeme dalšího prezentujícího Konference Iberoamerika – Sto roků přátelství, vedoucího Oddělení podpory výzkumu a vývoje Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, pana Jiřího Krechla. Vystudoval organickou chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, kde později působil i jako docent, v letech 1996 – 2007 byl ředitelem pro výzkum a vývoj ve společnosti SpeChem spol., s.r.o. Angažuje se také v řadě výzkumně-vývojových programů a působí ve správních a dozorčích orgánech četných výzkumných organizací a v Inženýrské akademii. V agentuře CzechInvest působí přes deset let, přičemž technologicko-výzkumná spolupráce s Latinskou Amerikou je jedním z pilířů aktivit jeho oddělení zejména v rámci dlouhodobého projektu technologických misí.

 

 

 

Dalším prezentujícím Konference Iberoamerika – Sto roků přátelství je generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti a.s. EGAP, Jan Procházka. Po ukončení studia pracoval ve společnosti CYRRUS a. s., kde zastával pozici vrchního analytika a ředitele pražské pobočky. Od roku 2010 je členem Národní ekonomické rady vlády. Pracoval také jako člen komise RIA v Legislativní radě vlády a je rovněž členem Nezávislé energetické komise II.

 

 

 

Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. v rámci ekonomického panelu Konference Iberoamerika – Sto roků přátelství pohovoří na téma Inovace, vědy a výzkumu. Profesor Janský je vedoucím Katedry fyzické geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě UK. Přednáší hydrologii, oceánografii, geografii Latinské Ameriky, aplikovanou hydrologii, management a ochranu vod. Je předsedou České iberoamerické společnosti a předsedou České geografické společnosti. Vedl několik mezinárodních expedic a exkurzí. Je školitelem magistrů a doktorandů. Ve výzkumu je zaměřen na hydrografii, hydrologii, limnologii, ochranu vod a analýzu přírodních rizik. Od r. 1990 se zabývá výzkumem v pramenné oblasti Amazonky v Peru 🇵🇪, kde vedl dvě české a jednu mezinárodní expedici. Za objev pramenů Amazonky obdržel nejvyšší peruánské vyznamenání pro civilní osoby a titul Komtur (El Comendador). Od roku 2004 vede výzkumný tým PřFUK v rámci projektů české rozvojové spolupráce v Kyrgyzstánu a v letech 2012 až 2014 zde vedl mezinárodní tým v rámci projektu NATO.

 

Historický kontext vztahů mezi ČR a španělským a portugalsko-brazilským světem Vám na Konferenci Iberoamerika – Sto roků přátelství bude prezentovat prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc, doktor v oboru historie na Univerzitě Karlově v Praze. Je vysokoškolským profesorem a ředitelem Střediska iberoamerických studií téže univerzity, ředitelem časopisu Ibero-Americana Pragensia, členem redakčních rad dalších iberoamerikanistických časopisů (Revista de Indias, Madrid, Journal of Latin American Studies, Cambridge nebo Cuban Studies, Pittsburgh). Jeho studia se soustřeďují na historii Karibské oblasti, zejména v 19. století, a na vztahy mezi Latinskou Amerikou a střední Evropou. Je autorem řady článků a publikací o této problematice.

 

 

Již 25. dubna se v Černínském paláci uskuteční hlavní akce Iberoamerického týdne, Konference Iberoamerika – Sto roků přátelství. Detailní program události najdete zde: http://cesta.lat/…/iberoameri…/program-programa-programacao/

Ptáte se, kdo bude na Konferenci vystupovat? Ekonomický panel zahájí pan Martin Tlapa, od roku 2014 náměstek ministra zahraničních věcí 🇨🇿. Předtím zastával např. pozice náměstka státního tajemníka pro evropské záležitosti a náměstka ministra průmyslu a obchodu. Pravidelně přednáší a publikuje o širokém spektru témat, zejména se věnuje obchodním a exportním nástrojům ČR a EU, managementu veřejného sektoru a mezinárodní konkurenceschopnosti. Je jedním z autorů Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky.

 

 

 

Falas português?    Představujeme vám dalšího partnera Iberoamerického týdne – Portugalské Centrum v Praze | Centro de Língua Portuguesa em Praga, které je výsledkem dohody o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Institutem Camões. I.P. Působí v oblasti jazykového a kulturního vzdělávání s cílem šířit portugalský jazyk a kulturní rozmanitost portugalsky mluvících zemí, zejména Portugalska , Brazílie  , Angoly  a Mosambiku . Kromě univerzitní výuky a zajišťování jazykových kurzů se Portugalské centrum v Praze věnuje také pořádání kulturních akcí, jejichž prostřednictvím se návštěvníci mohou dozvědět nejrůznější zajímavosti o portugalsky hovořícím světě. Poskytuje tedy podporu všem, kdo se rozhodli rozvíjet své jazykové a kulturní znalosti v této oblasti a začlenili se tak do rozsáhlého společenství více než 260 milionů lidí na pěti kontinentech, které spojuje jeden jediný jazyk, portugalština.

 

 

 

 

 

Partnerem Iberoamerického týdne je i Instituto Cervantes de Praga , veřejná instituce, která vznikla v roce 1991 ve Španělsku, aby celosvětově podpořila vyučování, studium a používání španělštiny a aby šířila hispánskou kulturu v zahraničí. Institut Cervantes úzce spolupracuje s kulturními institucemi jako jsou Centrum mexických studií (Centro de Estudios Mexicanos), Institut Caro y Cuervo v Kolumbii  a peruánské kulturní centrum Inca Garcilaso a tím podporuje aktivní zapojení hispánských zemí do propagace jazyka španělsky mluvící komunity (s více než 470 miliony rodilých mluvčí) a kultury ve španělštině.

 

 

 

Naším dalším partnerem jsou Česká centra, která jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí zřízenou pro propagaci ČR  ve světě a aktivním nástrojem české zahraniční politiky v oblasti veřejné diplomacie. 
Posilujeme dobré jméno ČR v zahraničí a prezentujeme ČR jako moderní zemi s bohatou kulturní tradicí.
Česká centra působí ve 22 světových metropolích od New Yorku přes Tokio. Součástí naší sítě je také Český dům v Moskvě a pražské Ústředí Českých center s multifunkční Galerií Českých center v centru Prahy.
V Galerii Českých center v Rytířské ulici vytváříme prostor vzájemného setkávání a propojování kultury, kreativity, národní identity, ale také obchodu a proexportních aktivit naší země. Spolupracujeme také se zahraničními kulturními instituty a představujeme zahraniční umělce. 
V rámci oslav „STO LET PŘÁTESLTVÍ“ mezi státy Iberoameriky a Českou republikou se na Vás budeme těšit na následujících akcích:
23. 4. od 18:30 Slavnostní zahájení výsta iberoamerických umělců 
24. 4. od 17:00 Protančené odpoledne v kubánském rytmu

27. 4. od 15:00 Závěrečné setkání s melodií tanga a ochutnávkou uruguayského vína

 

 

Dalším partnerem akce je EGAP, který již více než 25 let poskytuje formou pojištění komerčních a politických rizik nezastupitelnou podporu českým exportérům . Doplňujeme tím komerční pojistný trh tam, kde nemůže vývozcům nabídnout adekvátní služby. Vybudovali jsme komplexní portfolio služeb pro firmy všech velikostí, mimo jiné i ve spolupráci s dalšími evropskými a světovými exportními úvěrovými institucemi (Export Credit Agencies).
Svými produkty pokrýváme všechny fáze obchodních případů a své služby poskytujeme všem vývozcům českého zboží, služeb a investic bez rozdílu jejich velikosti, právní formy a objemu pojištěného vývozu. Díky oficiální podpoře exportu mohou čeští vývozci prostřednictvím našich služeb získávat zakázky i s dlouhou dobou splatnosti, a to i ve vysoce rizikových zemích.
Čeští exportéři tím nejenom získávají jistotu úspěšného dokončení kontraktu, ale zejména se stávají konkurenceschopnější, a nemusí čelit znevýhodnění oproti zahraničním exportérům. Za dobu naší historie se nám podařilo na šesti kontinentech pojistit ve 117 zemích export za více než 830 miliard korun. Český exportér se na nás může spolehnout. Kontakt: akvizice@egap.cz

 

Hlavním partnerem Iberoamerického týdne je společnost CEMEX, jeden z předních výrobců stavebních materiálů. Z malé výrobny, která bylazaložena v roce 1906 v Mexiku , se dnes CEMEX stal vedoucí firmou ve svém oboru a zaměstnává přes 40 000 pracovníků. V ČR  je CEMEX jedním z předních poskytovatelů integrovaných stavebních řešení , provozuje 74 betonáren, 10 štěrkoven, 5 kamenolomů, cementárnu, cementovou mlýnici a výrobnu speciálních přísad do betonu. CEMEX také disponuje moderními výzkumnými a diagnostický­mi laboratořemi betonu a kameniva a aktivní spoluprací s vývojovými středisky přináší do výroby nejmodernější poznatky a technologie. CEMEX v České republice zaměstnává téměř 1300 zaměstnanců a je držitelem řady ocenění , jako např. ve studii o nejlepšího zaměstnavatele  – Best Employers Česká republika 2014 nebo jeden ze třech nejlepších projektů v enviromentální oblasti v soutěži TOP Odpovědná firma 2016 a 2017. Kromě výroby standardních betonů klade CEMEX velký důraz na vývoj a prodej speciálních produktů. Jedná se o materiály se specifickými vlastnostmi, které zákazníkům přinášejí určitou přidanou hodnotu, například v podobě zrychlení stavebních prací, zlepšení konečných vlastností samotného materiálu a prováděných konstrukcí nebo úspory pracovní síly, mzdových nákladů a nákladů na pracovní zařízení. V neposlední řadě jsou tyto produkty v porovnání se standardními materiály šetrnější k životnímu prostředí  a přispívají ke zlepšení podmínek pracovního procesu, jako je například hlučnost a prašnost.

Duben 💐 už nám klepe na dveře a my věříme, že se stejně jako my těšíte na Iberoamerický týden, který bude zahájen již 19. dubna! Ptáte se, kdo stojí za organizací této akce? V následujících dnech bychom vám rádi představili hlavní pořadatele. Začněme Smíšenou obchodní komorou Česko-tichomořská aliance (ČESTA), nevládní a neziskovou organizací podporující vztahy mezi Českou republikou a státy Tichomořské aliance (Mexiko, Kolumbie, Peru a Chile) a žadateli o členství (Panama a Kostarika). ČESTA pravidelně pořádá semináře a prezentace o aktuálních příležitostech a trendech v Latinské Americe, např. v rámci pravidelných neformálních setkání ČESTA Fiesta, také pravidelně organizuje tematické cesty českých podnikatelů do regionu. Rovněž přináší pravidelný informační servis z teritoria.

 

Hlavním pořadatelem Iberoamerického týdne je i Americký odbor Ministerstva zahraničních věcí, konkrétně jeho oddělení států Latinské Ameriky. Teritoriální odbory MZV napomáhají formulování zahraniční politiky ČR ve všech jejích oblastech a zabezpečují její provádění vůči zemím své působnosti. My na oddělení Latinské Ameriky navíc v souladu s povahou lidí států, které máme na starosti, máme s jejich velvyslanectvími vřelé vztahy. Snažíme se spolu s nimi vytvářet podmínky pro větší vzájemné poznání a organizujeme pravidelná setkání lidí, kteří mají stejně jako my rádi Latinskou Ameriku.

Vít Korselt, ředitel Odboru amerických států

 

MZV Sbor 03

 

23. března

 KUBA

Kuba , země doutníků, rumu a vášně! Kubánské temperamentní a podmanivé tance salsa, mambo, rumba a cha-cha jsou populární po celém světě 💃🏼. Pokud se do země právě nechystáte, ale rádi byste viděli kubánské tance v žhavém rytmu na vlastní oči, navštivte v rámci Iberoamerického týdne vystoupení kubánské tanečnice Doris Martínez, které se uskuteční dne 24. dubna od 17h v Galerii Českých center. O tom, že to Doris umí rozjet, se můžete přesvědčit v přiloženém videu.

 

22. března

 CHILE

Zavítejme opět do Chile , pro Českou republiku geograficky nejvzdálenější zemi na západní polokouli 🌎. Ke vzdálenosti je třeba přičíst izolovanost; kromě extrémních hor tvoří její hranici na severu poušť 🌵, na západě ji od světa dělí největší oceánská plocha 🌊 na Zemi a na jihu polární oblast . Nicméně, po stránce etnografické, kulturní, ekonomické, politické, klimatické i celkového stylu života je nám Chile z celé Jižní Ameriky nejblíže. Ani pověstné mañana v Chile neplatí tolik jako jinde na kontinentě.

V čem spočívá tajemství chilského „hospodářského zázraku“ a jeho odolnosti vůči krizím postihujícím okolní země? Velkou roli hraje racionální makrohospodářská politika plně se otevírající zahraničí, postupně snižovaná dovozní cla.

Chile za mnohé vděčí i své geografické poloze a štědrosti přírody. Země oplývá ložisky mědi a dalších rud a minerálů, hojně se zde pěstuje ovoce a hrozny 🍇, rozsáhlý studený oceán u chilského pobřeží je plný ryb a mořských plodů. Chile si už od dob prezidenta Gabriela Gonzáleze Videly (1946-1952) činí nárok na jeho mnohem větší díl, než bývá mezinárodním zvykem – 200 námořních mil od pobřeží.

Původního obyvatelstva tu nikdy nebylo příliš a zůstalo soustředěno v některých částech chilského tzv. středojihu. Chilané jsou potomky Španělů, Basků a Katalánců, také Francouzů, Italů, Švýcarů a Němců. Na přelomu 19. a 20. století k tomu přibyli Chorvaté, Palestinci, Libanonci, Syřané, Jordánci… V celé historii sem přišlo kolem 2 000 Čechů  a Slováků a dosud tu žije 334 našich krajanů narozených ještě v Evropě.

Chile by v Evropě bylo rozlohou druhou nejrozsáhlejší zemí, v Latinské Americe se počítá k menším. Je proslulé neuvěřitelnou délkou 4300 km a díky délce území lze ledacos neočekávaného vidět. Cestovatelé si však musí najít dostatek času. Čtrnáct dní dovolené nestačí. Chile navštíví každoročně více než 4,5 milionů turistů z celého světa. V posledních deseti letech se příliv zahraničních turistů zdvojnásobil. Turisté utratí ročně kolem 2,6 mil milionů USD, což je o víc o 30% více než před šesti lety.

Rádi byste se o Chile dozvěděli více? Doporučujeme knihu Čile po Chile, jejíž text jsme použili právě i pro tento příspěvek. Autorem tohoto skvělého „návodu k poznávání země na konci světa“ je pan RNDr. Jiří Jiránek, CSc., velvyslanec ČR v Chile v letech 1998-2002.

21. března

 ARGENTINA

A opět zavítáme do Argentiny . Mnohým z nás se nejspíše ve spojitosti s Argentinou vybaví tango 💃🏼, „sirotci Pampy“ gaučové a čaj maté . Ale znáte krásné dekorativní lidové umění fileteado porteño?

Fileteado porteño se zrodilo v průběhu 19. století v Buenos Aires z rukou italských přistěhovalců . Originální styl vznikl při výrobě povozů, které začali Italové zdobit. S modernizací dopravy se malba přenesla na autobusy  veřejné dopravy, kde tato tradice přetrvala až do roku 1975, kdy bylo malování autobusů zakázáno. Lidový styl ale nezanikl, naopak zaznamenal nový rozvoj. Umělci začali dekorovat portály domů 🏠, vitráže, hudební nástroje a další předměty. 

Pro fileteado porteño je typické využívání opakujících se motivů jako jsou ornamentální květiny , svitky, akantové rozety, argentinské stuhy v kombinaci se stylizovanými obrazy. Hojně využívané jsou portréty populárních ikon (Carlos Gardel, Panenka Marie z Lujánu). Dalšími charakteristickými prvky jsou jasné barvy a kontrasty vytvářející dojem plastičnosti, symetrie a symboličnost jednotlivých prvků. Fileteado je kromě estetického umění také výrazným projevem sociokulturních hodnot. V prosinci 2015 bylo zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.</p

 PORTUGALSKO

Významnou roli v iberoamerickém světě vždy měla a má nejzápadnější země Evropy, Portugalsko . Portugalsko je země kontrastů, najdete zde krásné pláže  omývané Atlantským oceánem 🌊, nádherné hory 🏔, úchvatné hrady a zámky… Na mnoha místech, především pak v hlavním městě Lisabonu, narazíte na mnoho památek, které svědčí o bohaté portugalské historii, která je úzce spjatá s velkolepými zámořskými objevy, v průběhu 15. a 16. století bylo Portugalsko světovou obchodní a námořní velmocí .

Již po staletí se Portugalsko orientovalo na zemědělskou výrobu – olivovníky, vinice 🍇, obilná a kukuřičná pole, která i v současnosti zabírá nemalé území této země. Portugalská vína🍷, zejména portské víno z Madeiry, jsou díky své kvalitě celosvětově známé. Mezinárodně nejvýznamnějším portugalským produktem je korek 🍾, na celosvětovém korkovém trhu se Portugalsko podílí z jedné poloviny. Moderní průmyslová výroba se opírá hlavně o petrolej, petrochemii a produkci cementu. Silné zastoupení má automobilový průmysl 🚙 a konstrukce lodí 🚢.

Víte, v jakých zemích je dnes portugalština oficiálním jazykem? A něco málo z Portugalska zde https://www.youtube.com/watch?v=13JzhYcS0mw.

 MEXIKO

A podívejme se spolu ještě jednou na Mexiko , vždyť tato rozmanitá a okouzlující země si naši pozornost opakovaně zaslouží!

Mexiko  má výsadní zeměpisnou polohu, velmi bohatou na biodiverzitu a přírodní zdroje. Je mostem mezi Severní a Latinskou Amerikou a mezi Evropou a Pacifickou Asií 🌎. Je 14. největší zemí na světě a 10. nejlidnatější s 127 miliony obyvatel.

Mexiko je 15. největší světovou ekonomikou a jednou z nejvíce konkurenceschopných zemí díky své makroekonomické stabilitě, velikosti domácího trhu a otevřenosti volnému obchodu. Mexiko je 13. největším vývozcem na světě díky síti dohod o volném obchodu podepsaným se 46 zeměmi, které umožňují přístup k více než 1,2 miliardy zákazníků.

Mexiko a Česká republika  pracují na posílení ekonomicko-obchodních vazeb. S obchodní výměnou přesahující 1,5 miliardy dolarů 💸v roce 2017 se Mexiko stalo prvním obchodním partnerem České republiky v Latinské Americe a 32. v celosvětovém měřítku.

Mexiko má příznivé podnikatelské prostředí a moderní infrastrukturu, díky níž je ideální platformou pro export a nabízí velké možnosti pro investice a podnikání, zejména v automobilovém🚗, leteckém  a elektronickém průmyslu, stejně jako ve strategických odvětvích, jako je infrastruktura, životní prostředí, telekomunikace  a energetika.

Mexiko je nádherná destinace s překrásnou krajinou 🌴, výbornou kuchyní 🌮 a kulturou, kterou obdivuje celý svět. Je to kolébka velkých starověkých civilizací, jako byli Olmékové, Mayové a Aztékové, jejichž odkaz je stále přítomný v mexické kultuře, tradicích, architektuře a gastronomii. Mexiko je osmou nejnavštěvovanější zemí na světě s přílivem více než 35 milionů turistů ročně.

Ponořte se do všeho, co Mexiko nabízí prostřednictvím přiloženého videa: https://www.facebook.com/VisitMexico/videos/10155982723567342/

 

 ŠPANĚLSKO

Španělsko  vždy věřilo, že Západ má dvě centra, jedním je Evropa a druhým Amerika, Severní i Latinská. A že Západ může být plnohodnotným pouze v případě, že se budou rozvíjet obě jeho části, evropská i americká.

Z historického a zeměpisného hlediska je Španělsko státem nejen evropským a středomořským, ale také atlantickým, slovy krále Filipa VI. je Španělsko dokonce i národem americkým.

Nás, Čechy a Španěly, nepochybně spojuje Evropa. Ale spojuje nás rovněž Iberoamerika. A toto spojení je velmi staré, stačí si vzpomenout, že když se čeští jezuité vydali na misie do Ameriky, jejich kroky vedly právě přes Španělsko. A že když čeští  výrobci chtěli vyvážet svůj slavný křišťál do Ameriky, otevřeli už v sedmnáctém století pobočky ve Španělsku a odtud posílali své výrobky na druhou stranu Atlantiku 🌊.

Výše uvedené vztahy a přítomnost Iberoameriky v Česku se v současnosti posilují jak v akademickém  a ekonomickém prostředí, tak díky Instituto Cervantes de Praga, Iberoamerické ceně či neformálním setkáním, která svolává každý měsíc Černínský palác 🏰Video: https://www.facebook.com/IberoamerickyTyden/videos/153333145355074/

 BRAZÍLIE

Brazílie , pro mnohé z nás symbol exotiky, vášně a veselí 🎉🌸. Snad všem se při myšlence na Brazílii vybaví krásné pláže , smyslné Brazilky tančící sambu v ulicích Ria de Janeira💃🏻, mohutné vodopády Foz do Iguaçu, výborné jídlo 🍖🦐🍍, caipirinha 🍹 a největší deštný prales na světě Amazonie 🌳🐍🕷🦋🐆. To vše a mnohem více Brazílie nabízí.

Brazílie je největší země Latinské Ameriky a aktuálně 9. největší ekonomika světa, jedná se o více než 200-miliónový trh s obrovskou domácípoptávkou a silnou střední třídou čítající více než polovinu populace. Pro zemi je typické zemědělství, je významným světovým producentem kávy, kakaa🍫, cukrové třtiny, sisalu,…Brazílie je rovněž bohatá na přírodní zdroje (železná ruda, diamanty 💎, zlato, fosilní paliva, těžba dřeva🌳, sběr přírodního kaučuku), může se chlubit i druhou největší vodní 💦elektrárnou na světě Itaipú. Ačkoli Brazílie v posledních letech zažívala ekonomickou krizi, která šla ruku v ruce s krizí politickou, růst HDP v minulém roce ukazuje, že se z doposud nejhorší recese dostala a zakládající stát Mercosuru se tak opět může těšit na lepší zítřky. 

Co se týče vztahů, nelze opomenout Antonína Baťu, nevlastního bratra Tomáše Bati , který v Brazílii vybudoval plně funkční města Batatubu, Mariánopolis, Bataguassú a Batayporu. Tím ale české stopy v Brazílii nekončí! Věděli jste, že jeden z nejvýraznějších brazilských prezidentů 

Juscelino Kubitschek, který stihl za své prezidentské období v letech 1956 – 1961 proměnit v realitu sen o novém hlavním městě Brasília 🏙, měl české předky? A teď už malá ochutnávka https://www.youtube.com/watch?v=kNoi6oWsadM

12. března 2017

 PERU

V rámci Iberoamerického týdne se budeme věnovat i Peru . Tradiční indiánské obyvatelstvo hovořící vedle španělštiny i ajmarštinou a kečuánštinou🧝🏾, četná naleziště starodávných kultur, obrazce v Nazce či tajuplné město Inků Machu Picchu vytváří dojem, že Peru stojí mimo moderní svět. Naopak! Peru je dynamickou zemí v dynamickém teritoriu 🌎. Tento třicetimilionový stát prošel v posledních 20 letech zásadním vývojem, v současnosti je cílovou destinací pro obchod i investice a to jak díky stabilní politické situaci a dobré bezpečnosti, tak liberální tržní ekonomice. Podle studie Světové banky Doing Business se Peru umístilo v rámci Latinské Ameriky na 3. místě hned za Mexikem Ż a Kolumbii , celosvětově pak obsadilo 54. místo z celkem 190 hodnocených zemí.

Peru se v posledních letech stalo oblíbenou turistickou destinací 🛤, v roce 2017 sem zavítalo téměř 5 milionů návštěvníků. Není divu, Peru je magický ráj, kde si přijde na své každý. Milovnící historie ocení památná místa starověkých civilizací, obdivovatelé přírody se pak zamilují do divokých deštných pralesů🌳🌺🐊🐅, horských štítů And  a malebných údolí, surfaři ocení vlny v Limě a Mancoře. Potěšeni budou i gurmáni, peruánské kulinářství 🐹🍵🥤se v současnosti těší velké oblibě a získává si své příznivce po celém světě.

Tipnete si, kolik turistů navštívilo v roce 2017 Machu Picchu? A teď už malá ochutnávka z Peru zde: https://www.youtube.com/watch?v=A6a9F4bcyjk

9. března 2017

 CHILE

Další zemí, která bude součástí Iberoamerického týdne, je Chile . Tato země „na konci světa“ nabízí nádhernou přírodu, od severní Atacamy  až po čarokrásné Torres del Payne v Patagonii 🗻na jihu. Chile však není jen turistickou destinací, ale zároveň zemí, která velmi silně podporuje inovace, čistou energii a vědu a výzkum (zejména v nejrozšířenějším průmyslovém odvětví, kterým je důlní průmysl). Je jediným členem OECD v Latinské Americe a přidruženou zemí programu Eureka. Chile má 4000 km pobřeží i ohromné pohoří And a patří mu také tajuplný Velikonoční ostrov. Věděli jste, že název země pochází z domorodého názvu chilli, který znamená studený nebo zima? Vlajka Chile 🇨🇱 se dělí na dva vodorovné pruhy. Spodní pruh vlajky je červený a vrchní pruh vlajky je bílý. Na vrchním bílém pruhu je vlevo, asi na 1/3 bílého pruhu, modrý čtverec a v něm je pěticípá hvězda. Červená má symbolizovat krev, která byla prolita za svobodu země. Bílá symbolizuje zasněžené Andy 🏔 na kterých tento stát leží, a pěticípá hvězda znamená jednotu a svobodu.

7. března 2017

🇨🇺 KUBA

Kuba  je souostroví o rozloze 110 992 km2 oplývající po celé ploše bohatou a pozoruhodnou přírodou. Ve flóře jsou zastoupeny endemické druhy a různá rostlinná společenství .  Specifikou fauny a jejím vyjímečným rysem jsou miniaturní živočišné druhy. Klima země je tropické, s deštivým obdobím a přímořským vlivem. Velkým potenciál Kuby spočívá v její kultuře, kde pestrost a vzájemné mísení formuje identitu Kubánců a podstatu jejích národnosti. 
Začátkem roku 2018 získala Kuba na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ve Španělsku ocenění „Vynikající destinace“  jako nejbezpečnější země pro turismus a Havana byla vyhlášena za Metropoli španělských a latinskoamerických koktejlů. V rámci hodnocení kvality a bezpečnosti turistických destinací Travellers´Choice 2018, organizovaném cestovatelským portálem TripAdvisor obsadilo hlavní lázeňské letovisko Kuby, Varadero třetí místo na seznamu nejlepších pláží světa.

6. března 2018

🇦🇷 ARGENTINA

V rámci Iberoamerického týdne se Vám představí i jihoamerická Argentina  ! Objevovat a zažít Argentinu může být vzrušující výzva. Rozlehlá země v sobě skrývá nespočet nezapomenutelných zážitků pro každého cestovatele, na kterého čeká celá řada přírodních krás a kontrastů. Vítejte v zemi tropických lesů , zasněžených hor 🏔, tisíců kilometrů pobřeží a zvlněných cest, jimiž jsou protkána četná údolí a soutěsky. Argentina je země, kde chutě vyprávějí o přírodní a kulturní rozmanitosti lidu. Kde vznikají vína  ohromující celý svět. Taková je Argentina, různorodá, pestrá a neodolatelná .

 

 

5. března 2018

🇺🇾 URUGUAY

Další ze zemí, kterou bychom Vám v rámci Iberoamerického týdne rádi představili, je druhý nejmenší stát Latinské Ameriky, Uruguay . Tato země má nejvyšší procento střední třídy (dle Světové banky) a druhé nejvyšší HDP na obyvatele na kontinentu. V Indexu vnímání korupce je spolu s Francií 🇫🇷 na 23. příčce. Vysoké pozitivní hodnocení má i v jiných ukazatelích, jako jsou Index lidského rozvoje (HDI) nebo Index ekonomické svobody (IFE). 
Se 3,3 miliony obyvatel a rozlohou větší než dvě Česka  zažívá Uruguay v poslední dekádě velké změny. Trvalý průměrný ekonomický růst 4,54 % (2003–2016) umožnil díky obnovitelným zdrojům restrukturalizaci energetiky z dovozce na vývozce. Vedle už známých exportních artiklů jako jsou maso 🥩, vlna a kůže roste i vývoz vína, sóji, rýže  nebo kaviáru. 
Uruguay si také přivlastňuje roli technologického „hubu“  Jižní Ameriky. Už dnes je 62 % obyvatel napojeno na internet přes optické sítě, celkem je v online světě 80 % Uruguayců. Díky podmořskému kabelu se konektivita země zvýší 200x a už 10 let trvající projekt digitálního vzdělávání dětí (tzv. Plan Ceibal) zvedá připravenost mladých lidí k výzvám současné společnosti a ekonomiky.

Pokud si chcete dnešek zpříjemnit záběry slunce  a krásné krajiny, doporučujeme následující video: https://www.youtube.com/watch?v=EnZN6KGm7qo

 

3. března

🇨🇴 KOLUMBIE

 

Věděli jste, že byla Kolumbie  podle průzkumu WIN/Gallup International Association v letech 2013 a 2014 označena za nejšťastnější zemina světě? Není divu! Kolumbie, která leží na pobřeží Karibiku a má přístup hned ke dvěma oceánům, se pyšní bílými plážemi , bohatou historii, pestrou kulturou a výtečnou kuchyní. Jde o zemi s ohromnou biodiverzitou , díky její poloze je zde možné najít jak dusné pobřežní mangrovové lesy a tropický prales, tak i větrné vysoké štíty And. O Kolumbii se v současnosti mluví jako o vycházející hvězdě Latinské Ameriky, nelze ji nadále spojovat pouze s kokainem a kávou, jak tomu bylo v minulosti. Tato téměř padesátimilionová země se v posledních letech přeměnila nejen v atraktivní destinaci pro turisty, ale rovněž přitahuje pozornost investorů, díky loňskému příměří s guerillou FARC se výrazně zlepšila bezpečnostní situace v zemi. 

Malá ochutnávka z Kolumbie zde: https://www.youtube.com/watch?v=sQG9chiCHaw

1. března 2018

🇲🇽 MEXIKO 

Mexiko  je nádherná destinace s překrásnou krajinou, výbornou kuchyní a kulturou, kterou obdivuje celý svět. Je to kolébka velkých starověkých civilizací, jako byli Olmékové, Mayové a Aztékové, jejichž odkaz je stále přítomný v mexické kultuře, tradicích, architektuře a gastronomii .

Víte, co Mexiko přineslo světové gastronomii? Některé potraviny, které v současné době běžně konzumujeme, pochází z Mexika, například avokádo, rajčata , dýně, amarant, vanilka, popcorn a kakao.

Mexiko, to je magie, barvy, chutě, textury a zdroj nekonečné inspirace pro návštěvníky. Zavřete oči a představte si moře s různými odstíny modré, kde vlny vytvářejí perfektní prostředí pro nová dobrodružství . Představte si archeologická naleziště s majestátními pyramidami a stále je tu přítomný duch úžasných předkolumbovských kultur. Představte si místo, kde lidé vesele oslavují své mrtvé během „Día de Muertos“. Představte si zemi, kde vás lidé vítají s vstřícným úsměvem. Zamilujte se všemi smysly do úchvatné mexické přírody. Toto je Mexiko, svět, který ve vás probouzí fantazii, chuť zkoumat, a cítit.

Objevte kouzlo Mexika!  Ponořte se do všeho, co Mexiko nabízí prostřednictvím přiloženého videa: https://www.youtube.com/watch?v=P6Oz626qERs&feature=share

 

26. února 2018

Dne 26. února v dopoledních hodinách se v Galerii Českých center uskutečnila přípravná schůze akce, jejímž hlavním cílem je představit české veřejnosti státy Iberoameriky a oslavit „sto let přátelství“ mezi nimi a Českou republikou.            Na Iberoamerický týden se můžete těšit od 23. do 27. dubna a na jeho organizaci se podílí Ministerstvo zahraničních věcí České republikyČESTA, ambasády iberoamerických zemí přítomné v Praze, Instituto CervantesInstituto Camões Česká centra/Czech Centres .

A co vás v rámci Iberoamerického týdne čeká? Řada kulturních a gastronomických akcí i zajímavých hostů! Hřebem Týdne bude celodenní konference Iberoamerika – Sto roků přátelství, která se uskuteční v Černínském paláci dne 25. dubna. Chcete být o všech akcích informováni jako první? Potom sledujte novinky na našem facebookovém profilu!