KOLUMBIE: Výstavba železnice v Antioquii

Zdroj: Businessinfo.cz

 

Země:  Kolumbie

Datum publikování: 29.03.2018

Datum uzávěrky: 15.10.2018 14:00

Referenční číslo: TE201800634

Stav tendru: avízo tendru

Průmyslové obory:
  • Elektronika a elektrotechnika
  • Hutní výroba
  • Stavebnictví a stavební materiály
  • Investice
  • Dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení

 

Anotace:

Podle studie, kterou financoval guvernér z rozpočtu provincie, se regionální vláda Antioquie rozhodla pro realizaci elektrifikované železniční tratě na trase z Medellínu, správního střediska provincie Antioquia, do severního okresu Caldas

 

Popis tendru, projektu:

Podle studie, kterou financoval guvernér z rozpočtu provincie, se regionální vláda Antioquie rozhodla pro realizaci elektrifikované železniční tratě na trase z Medellínu, správního střediska provincie Antioquia, do severního okresu Caldas. Trať o standardním rozchodu v délce 80 km vede údolím Aburrá.

Podle plánu by měl rozpočet na výše uvedenou trať činit 2,9 bilionu kolumbijských pesos, COP (2.800 COP = 1 USD), z toho 2,5 bilionu COP na výstavbu dopravní infrastruktury a 400 miliard COP na nákup dopravní techniky (lokomotivy, vagony). Vzhledem k tomu, že projekt tratě v Antioquii v nejbližší době získat licenci „národního zájmu“, bude možné realizovat dovoz železniční techniky za zvýhodněných celních podmínek.

Železniční trať bude přímo propojená se stávající linkou metra A v Medellínu. Očekává se, že z celkového počtu 17 stanic bude sdílet s metrem sedm zastávkových a přestupních míst, což jednak zeefektivní přepravu osob na výše uvedené trase a současně sníží náklady na výstavbu celé železnice. 

Studie vychází z předpokladu, že od zahájení činnosti tratě bude denně vlak využívat minimálně 200 tisíc cestujících. Navíc se počítá s tím, že na trati bude využívána nákladová přeprava, a to především k zajištění svozu komunálního odpadu z Medellínu a nejbližšího okolí na sanitární skládku v La Pradera v Caldas (napojenou na poslední stanici železnice). Podle navrhovatelů PFA vytížení tratě stabilními zakázkami kargem s odpadem zajistí provozovateli tratě vysokou finanční rentabilitu v dlouhodobém časovém horizontu. 

Pokud jde o financování projektu, dle ředitele Leóna z PFA (akcionáři PFA jsou vláda provincie Antioquia s 28 %, dále městská společnost Metro Medellín, Área Metropolitana a společnost Idea každý se stejným podílem 24 %) by měli zástupci jednotlivých akcionáři složit nejpozději do konce srpna t.r. finanční prostředky ve výši 2,1 bilionu COP (zhruba polovina této částky bude zajištěna finančními zdroji vodní elektrárny Ituango). Zbylé prostředky doplní ministerstvo financí jako příspěvek státu na rozvoj dopravní infrastruktury v provincii Antioquia.

V návaznosti na zajištění rozpočtu projektu guvernér Antioquie vypíše veřejnou soutěž na výstavbu železniční tratě s cílem najít strategického partnera. S ním následně PFA vytvoří společný podnik, který do budoucna zajistí realizaci projektu (inženýrské služby, výstavbu, nákup železniční dopravních prostředků, provozování tratě a její údržbu) a chybějící finanční prostředky ve výši 800 mld. COP. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o elektrifikovanou trať, nabízí se velká příležitost pro uplatnění lokomotiv z produkce Škoda Transportation/Škoda Electric. Kromě toho bude zájem o ocelové koleje s příslušenstvím (např. výhybky a pražce), kontrolní a řídící systémy, semafory a další komponenty pro výstavbu železniční tratě, kde CZ subjekty mají konkurenceschopné produkty s pozitivními referencemi na zahraničních trzích. 

Poznámka ZÚ: jak je zmíněno výše, zájem je především o strategického partnera, nejvhodnějším postupem se tak jeví vytvoření konsorcia českých firem. Dle informací z kanceláře guvernéra má o projekt eminentní zájem Čína. 

Zájemci o další informace se mohou obracet na DEK Milana Rejtara, email Milan_Rejtar@mzv.cz

 

Kontaktní informace:

  • Název firmy: Ferrocarril de Antioquia