Smíšená obchodní komora Česko-tichomořská aliance

Uruguayská 17

120 00 Praha 2

Česká republika

 

Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A 75839, dne 14. 9. 2012

IČO: 24270547

 

Kontaktní / doručovací adresa:

Karolinská 661/4,

186 00 Praha 8 – Karlín

Česká republika

 

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

2112732053/2700