Smíšená obchodní komora Česko-tichomořská aliance

Uruguayská 17

120 00 Praha 2

Česká republika

 

Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A 75839, dne 14. 9. 2012

IČO: 24270547

 

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

2112732053/2700

 

 

Ivana Koutová
Výkonná ředitelka

T: +420 775 854 767
E: ivana.koutova@cesta.lat

+420 775 854 767