Smíšená obchodní komora Česko-tichomořská aliance

Spálená 51

110 00 Praha 1

Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A 75839, dne 14. 9. 2012

IČO: 24270547

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

2112732053/2700

 

sarka_stegbauerova

Mgr. Šárka Stegbauerová
Výkonná ředitelka

T  +420 737 203 744
E  sarka.stegbauerova@cesta.lat