Mise do Peru s členskou firmou Photon Water Technology

posted in: Aktuality | 0

Od minulého týdne doprovázíme naši členskou firmu Photon Water Technology při jednáních v peruánské oblasti Tacna 🇵🇪, která má, podobně jako celá země, dlouhodobé problémy s kvalitou, množstvím a spolehlivostí dodávek pitné vody. V oblasti nedochází k úpravě odpadních a zavlažovacích vod, zatímco podzemní vodní zdroje jsou opakovaně negativně zasaženy povodněmi, vulkanickou a těžební činností. Výsledkem jsou vysoké koncentrace toxických prvků včetně těžkých kovů, jako jsou arsen a rtuť, a také solí. Zkušený tým společnosti Photon Water se zabývá řešením těchto případů a poskytuje komplexní služby v oblasti sanací kontaminovaných území a zajišťování zdrojů nezávadné pitné vody. Společnost plánuje do vybraných obcí dodat kontejnerové jednotky na úpravu vody, specializovaná nízkonákladová zařízení budou navržena tak, aby je bylo možné snadno sestavit, obsluhovat a využívat místním obyvatelstvem.

Firma na realizaci projektu obdržela 50% dotaci od Česká rozvojová agentura – CzechAid a Ministerstva zahraničních věcí ČR v Programu B2B – Partnerství se soukromým sektorem v rámci zahraniční rozvojové spolupráce.