Návštěva místopředsedy vlády a ministra životního prostředí R. Brabce v Peru

posted in: Aktuality | 0

Zdroj: Velvyslanectví České republiky v Limě

 

Ve dnech 7. – 9. 4. 2019 uskutečnil místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec pracovní návštěvu Peru v doprovodu početné podnikatelské delegace. Velvyslanectví ČR v Limě připravilo pro delegaci třídenní bohatý a zajímavý program, nejen pro delegaci ministra, ale také paralelně pro početnou skupinu českých podnikatelů (více než  25 zástupců firem). Kromě delegace z MŽP se cesty zúčastnil rovněž prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák, ředitel České geologické služby Zdeněk Venera a objevitel pramene řeky Amazonky prof. Bohumír Jánský. MZV bylo zastoupeno ředitelem odboru ekonomické diplomacie Markem Svobodou. Za ČESTU se mise zúčastnila výkonná ředitelka Ivana Koutová, která zde zastupovala členské firmy Komory.

Program pana ministra v Peru byl rozdělen na jednání v hlavním městě Lima a návštěvu Amazonie – regionu Madre de Dios. Ministr Brabec jednal v Limě se čtyřmi ministry (životního prostředí, energetiky a těžby, bydlení, stavebnictví a vodohospodářství a zahraničních věcí), starostou Limy, delegací ze severních regionů Peru (starostou Chiclayo a guvernérem regionu La Libertad), navštívil čističku vody La Atarjea, byl přítomen u podpisu Dohody o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Národní průmyslovou společností Peru, zahájil Podnikatelské fórum na Obchodní komoře Lima, a jednal s předsedou Státního úřadu pro rekonstrukci země, kde vyjednával podmínky pro zapojení českých firem.

Dne 9. 4. ráno se delegace přesunula do regionu s největší biodiverzitou na světě – Madre de Dios, kde ministr R. Brabec jednal s guvernérem regionu a starostou hlavního města Puerto Maldonado. Region projevil zájem o spolupráci s ČR, a v této souvislosti guvernér Madre de Dios předal ministru R. Brabcovi dopis s příslušným návrhem. V rámci programu uskutečnil ministr R. Brabec přelet helikoptérou nad územím La Pampa, navštívil projekt Inkaterra pro udržitelný turismus a poskytl několik rozhovorů pro místní média a také živě vystoupil ve zpravodajském pořadu České televize.

Madre de Dios je regionem, který má celou řadu problémů v oblasti ochrany životního prostředí: ilegální těžba zlata, která má těžký dopad na pralesní krajinu, dále odlesňování, znečišťování vod a půdy, prevence přírodních katastrof atd. Oblast La Pampa je označována za ekologickou katastrofu v jednom z nejvíce ekologicky rozmanitém pralese světa. Na jejím postupném odstraňování má ČR a také české firmy zájem se podílet. ČR je druhou zemí, která se o tento region zajímala a nabízí pomoc, a to hned po USA.

Velvyslanectví ČR připravilo pro firmy doprovázející pana ministra komplexní program za účelem identifikace potřeb a možností spolupráce, zejména návštěvu pěti projektů životního prostředí v Puerto Maldonado (návštěva čističky vod a skládky odpadů, lesnické koncese těžby tropického dřeva, návštěva projektu udržitelné těžby zlata, a B2B schůzky s firmami). Podnikatelé tak měli jedinečnou možnost jednat přímo o konkrétních projektech, což peruánská strana přivítala s nadšením.

Po zdárně zakončeném programu v Puerto Maldonado ministr R. Brabec odcestoval dne 9. 4. v nočních hodinách do Kolumbie.

Fotogalerie