Necelý měsíc zbývá do Smart Export Fóra 2019

posted in: Aktuality | 0

Zdroj: BusinessInfo.cz

Smart Export Fórum je historicky první akcí na podporu technologické spolupráce mezi Českem, Slovenskem a Latinskou Amerikou.

V červnu bude Praha hostit zajímavou akci na podporu technologické spolupráce mezi zeměmi Střední Evropy a Latinské Ameriky. Historicky první Smart Export Fórum 2019 se uskuteční dne 19. června 2019 v pražském Hotelu Olympik Artemis a představí se na něm 6 nejperspektivnějších digitálních oborů a šestice latinskoamerických zemí, která má zájem o spolupráci s Čechy a Slováky v těchto oblastech. Česká exportní banka je generálním partnerem této akce.

Sdružení CzechInno a Středoevropská platforma pro digitální inovace CEEInno, které jsou hlavními organizátory této akce, si kladou za cíl zejména popularizovat a kultivovat implementaci digitálních inovací v podnikové praxi i běžném životě. K tomu samozřejmě patří i aktivní spolupráce českých firem a výzkumníků se zahraničím.

Právě k efektivnímu navázání kontaktů a zviditelnění možností společného byznysu i výzkumu mezi Střední Evropou a Latinskou Amerikou slouží letošní Smart Export Fórum, které si klade za cíl efektivně zprostředkovat spolupráci mezi českými a slovenskými firmami a výzkumnými organizacemi v oblasti digitálních inovací – a z nich zejména na poli umělé inteligence, rozšířené a virtuální reality, kybernetické bezpečnosti, 3D tisku, robotiky a práce s velkými daty – a zástupci šesti nejperspektivnějších zemí Jižní Ameriky, kterými jsou Brazílie, Peru, Chile, Mexiko, Kolumbie a Argentina. Jejich zástupci do Prahy osobně zavítají a v nabitém programu akce přinesou informace o nabídkách na okamžité zahájení spolupráce pro Čechy a Slováky.

 „Země Latinské Ameriky jsou z hlediska podpory diversifikace českého exportu prioritní. A navazování kontaktů se zástupci těchto trhů přináší českým exportérům nové příležitosti,“ dodává za Českou exportní banku ředitel odboru Mezinárodní vztahy Petr Križan.

Program akce představí, co je nového v českém a slovenském firemním prostředí co do užitečných nástrojů umělé inteligence, které napomohou v odhalování kybernetických útoků a jiných online verzí kriminality, které chytře využívají rozšířené a virtuální reality na pomoc inteligentního rozvoje průmyslových areálů, servisních služeb v průmyslu i chytrých měst, nebo co se stane v blízké budoucnosti v oblasti alternativních způsobů výroby jako je 3D tisk. 

Na straně druhé vyslechneme od kolegů z Chile nabídku na zapojení do jejich inovačních aktivit, od Brazil Tech Awards z brazilského Sao Paola, jaké subvence mohou české inovativní firmy při vstupu na latinskoamerický trh očekávat, a nebo od kolegů z nové inovační platformy v peruánské Limě, jak chtějí zapojit do spolupráce své české protějšky.

Od reprezentantů českého státu se dozvíme, jaké oficiální státní i obchodní mise se do Latinské Ameriky připravují, jakou podporu mohou české firmy na své cestě do tohoto zaoceánského teritoria očekávat, kdo z Čechů (ať už jsou to zástupci agentury CzechTrade, nebo firmy i jednotlivci, kteří již v latinskoamerických zemích působí) může firmám a výzkumníkům na jejich pouti do Latinské Ameriky asistovat, jak bude vypadat podpora spolupráce v aplikovaném výzkumu z programů TA ČR nebo jaké poradenství a služby má ve spolupráci s latinskoamerickými partnery připraveny síť Enterprise Europe Network.

programu se tak objeví za nabitý pracovní den více než 40 speakerů. Konferenční sekce akce bude doprovozena expozicí obsahující praktické ukázky všeho, o čem se bude v programu hovořit, i možnosti konzultace o konkrétních možnostech spolupráce.  

V neposlední řadě je v rámci programu Smart Export Fóra 2019 připravena série organizovaných B2B setkání, v jejichž rámci si účastníci budou moci u dobré kávy čtvrthodinku popovídat a vyměnit si kontakty i nápady na spolupráci. 

Vstup na akci je po předchozí registraci bezplatný, více informací je k dispozici na www.smartexportforum.cz.