Hlavní pilíře činnosti Komory:

  • podpora členů a jejich zájmů na území Tichomořské aliance
  • lobbing ve prospěch českých firem především v rámci obchodní výměny mezi ČR a Tichomořskou aliancí
  • spolupráce při organizaci oficiálních návštěv v teritoriu, organizace podnikatelských delegací a misí
  • příprava individuálních cest a jednání na místě
  • poradenství
  • pořádání odborných seminářů a informační servis z teritoria.

Perspektivními obory pro vzájemnou spolupráci jsou především energetika, vodní hospodářství, obrana, zařízení pro doly, dopravní infrastruktura, odpadové hospodářství a odsolování mořské vody.

Nezbytným partnerem Komory jsou relevantní zastupitelské úřady, orgány státní správy, jako je např. Ministerstvo průmyslu a obchodu či Ministerstvo zahraničních věcí, Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora a další instituce. Důležitým bodem spolupráce je také financování exportu a investic v regionu, proto je samozřejmá i spolupráce s Českou exportní bankou a pojišťovnou EGAP.

ČESTA byla založena v lednu 2016.