Podnikatelská mise s ministrem životního prostředí do Peru a Kolumbie

posted in: Aktuality | 0

Dovolujeme si Vás informovat o chystané podnikatelské misi Svazu průmyslu a dopravy, která bude doprovázet místopředsedu vlády a ministra životního prostředí České republiky pana Richarda Brabce během jeho návštěvy Peruánské republiky a Kolumbijské republiky. Plánovaný termín je 7.– 13. dubna 2019.

Pracovní návštěva pana místopředsedy vlády a ministra životního prostředí Richarda Brabce bude v oblasti ekonomické spolupráce zaměřena na podporu ekonomické diplomacie v perspektivních sektorech pro vzájemnou spolupráci.

Za perspektivní považujeme zejména následující obory, případně s nimi související služby:

v Peru:

environmentální technologie – v energetice (solární, zpracovávající biomasu, větrné, malé vodní elektrárny), čištění vod s využitím obnovitelných zdrojů, čištění a úprava vod, hospodaření s vodou, oběhové a odpadové hospodářství (třídírny a spalovny odpadů, recyklace a další stroje, vybavení a technologie), budování přenosových soustav, technologie pro těžební a ropný průmysl (s důrazem na tzv. „čisté technologie“), dekontaminace, prevence přírodních katastrof, IT a komunikační služby zaměřující se na optimalizaci a efektivní využívání stávajících a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energií, eliminaci zátěží životního prostředí, a další návazné či doplňkové služby či technologie.

 

v Kolumbii:

environmentální technologie – v energetice (solární, zpracovávající biomasu, větrné, malé vodní elektrárny), čištění vod s využitím obnovitelných zdrojů, čištění a úprava vod, hospodaření s vodou, odpadové hospodářství (třídírny a spalovny odpadů, zařízení na likvidaci starých pneumatik, výstavba ekologických staveb a další stroje, vybavení a technologie), budování přenosových soustav, technologie pro těžební a ropný průmysl, dekontaminace, geomorfologická analýza terénu, IT a komunikační služby zaměřující se na optimalizaci a efektivní využívání stávajících a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energií, eliminaci zátěží životního prostředí, a další návazné či doplňkové služby či technologie.
 

V obou zemích je plánován program v hlavním městě (Lima v Peru a Bogotá v Kolumbii) a pravděpodobně i návštěva zajímavého místa či firmy v regionech. V obou zemích rovněž proběhne seminář/podnikatelské fórum zaměřené na environmentální technologie, oběhové hospodářství spojené s B2B schůzkami s místními firmami a počítá se i se schůzkami na místních ministerstvech a dalších institucích (dle aktuálních možností).

Na přípravě programu intenzivně spolupracujeme s Ministerstvem životního prostředí ČR, Velvyslanectvím ČR v Limě a v Bogotě, s našimi peruánskými a kolumbijskými partnery, se Smíšenou obchodní komorou Česko–tichomořská aliance a s dalšími institucemi a organizacemi. Program se nyní tvoří a bude postupně upřesňován a v průběhu měsíce února bude spuštěno řádné přihlašování. Pozvánka bude uveřejněna na webu Svazu průmyslu a dopravy ČR, webu Businessinfo, bude rozeslán na odběratele novinek Svazu průmyslu a dopravy ČR v oblasti mezinárodních vztahů (pokud mezi ně zatím nepatříte, můžete se zaregistrovat zde). 
 

Poplatek za účast na podnikatelské misi bude zahrnovat kvalitní ubytování v jednolůžkových pokojích, místní přepravu autobusem, účast na seminářích/podnikatelských fórech a společných akcích, zápis v prezentačním katalogu účastníků ve španělštině a náklady spojené s přípravou cesty a službami pracovníka Svazu průmyslu a dopravy ČR během cesty. Letecká přeprava bude poskytnuta Ministerstvem životního prostředí ČR vládním speciálem. Část nákladů bude hrazena z programů na podporu ekonomické diplomacie PROPED.

Dovolujeme si Vás oslovit za účelem zjištění předběžného zájmu o účast na této podnikatelské misi a zároveň za účelem rezervace výše uvedeného termínu ve Vašem diáři.

Svůj předběžný zájem prosím vyjádřete prostřednictvím formuláře do 17.1.2019 (do konce dne). Můžete zde již zmínit Vaše zájmy či projekty v Peru či Kolumbii, které byste chtěli ze strany pana místopředsedy vlády podpořit, a ev. dát doporučení pro zahrnutí do programu delegace (např. návštěva firmy, již fungující technologie, regionu apod.) Těm, kteří vyjádří zájem o účast prostřednictvím formuláře, bude automaticky poslána pozvánka.

Kontaktní osoba pro zajištění mise: Ing. Petra Šeráková, tel.: +420 225 279 404, ev. +420 731 411 179, e-mail: pserakova@spcr.cz.

Těšíme se na Vaše odpovědi a náměty.