Právně pomůžeme i členům ČESTA, neradíme jen španělsko-jazyčným klientům, říká advokát Vajda

posted in: Aktuality | 0

 

FOTO MAFRA – Petr Topič

O rozhovor jsme požádali advokáty Lukáše Vajdu a Michala Sniehottu z advokátní kanceláře SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL, našeho člena, která se dlouhodobě zaměřuje na poskytování právního poradenství hispánským klientům.

Již více než půl roku je advokátní kancelář SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL členem ČESTA. Proč jste se rozhodli vstoupit do našich řad?

Lukáš Vajda: Advokátní kancelář SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL se vzhledem k profesním a osobním zkušenostem svých advokátů od svého založení zaměřuje na španělsko-jazyčnou klientelu. S ohledem na rostoucí zájem po právních a daňových službách ze strany expatů a zahraničních společností jsme se rozhodli učinit z poradenství španělsko-jazyčné klientele jeden z klíčových pilířů své advokátní praxe.

A poskytujete právní poradenství i jiným subjektům než španělsko-jazyčné klientele?

Lukáš Vajda: Samozřejmě. Své služby nabízíme například i českým podnikatelům, kteří chtějí proniknout na hispánské trhy. Naše přidaná hodnota spočívá nejen ve znalosti španělského jazyka, ale i tamní mentality a prostředí. Právní služby poskytujeme v českém, španělském a anglickém jazyce. Zároveň budujeme síť spolupracujících advokátních kanceláří v zemích Střední a Jižní Ameriky. Partnery máme například v Mexiku, Ekvádoru, Kolumbii nebo Peru.

Mohou se na Vás obracet i členové ČESTA v českých právních záležitostech?

Lukáš Vajda: Určitě. Jsme samozřejmě především česká advokátní kancelář, jejíž základ činnosti spočívá v právním poradenství českým subjektům na území České republiky. Budeme proto rádi, budou-li se na nás obracet členové ČESTA se svými českými právními problémy.

Jaké je tedy právní zaměření advokátní kanceláře SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL?

Michal Sniehotta: Zaměřujeme se zejména na komplexní právní poradenství obchodním korporacím, a to od smluvního práva, přes právo korporátní a pracovní, až po přípravu a implementaci compliance programů a v případě sporu i na zastupování klientů v soudních a správních řízeních. Dále se úzce specializujeme na obor energetického a dopravního práva, práva nemovitostí či práva hospodářské soutěže.

Jaký je obecný profil Vaší advokátní kanceláře?

Michal Sniehotta: Jsme relativně mladou advokátní kanceláří, která staví na právnících a daňových poradcích, kteří mají bohaté zkušenosti z předních českých a prestižních mezinárodních advokátních kanceláří a poradenských společností. Ale chtěli jsme věci dělat lépe a po svém a proto jsme se v nedávné minulosti rozhodli pro založení vlastní právnické firmy. Ve své advokátní praxi spojujeme právní a daňové služby, což zaručuje komplexnost poskytnutého poradenství i s přesahem do obhajoby klientů v oblasti trestního práva.

Zpět ale k vaší specializaci na hispánskou klientelu. Komu ze španělsko-jazyčné komunity typicky pomáháte? A v čem konkrétně?

Lukáš Vajda: Ve své advokátní praxi se specializujeme především na poskytování právní pomoci hispánským korporacím působícím na českém trhu a samozřejmě také jejich tuzemským dceřiným společnostem. Svůj přístup zakládáme na tom, že usilujeme o to, aby naší klienti byli na českém trhu obchodně úspěšní a po právní stránce jejich byznys fungoval co nejvíce hladce.

Michal Sniehotta: Zaměřujeme se dále na manažerskou právní podporu. To znamená, že španělsko-jazyčným manažerům působícím u nás pomáháme zorientovat se v českém právním prostředí. V případě potřeby jsme samozřejmě rádi k dispozici i k řešení jejich právních i jiných osobních záležitostí. Své služby však zároveň koncipujeme i tak, abychom českým manažerům z českých dceřiných společností byli k dispozici pro zajištění hladké komunikace zejména právních otázek svým hispánským mateřským společnostem a zahraničnímu managementu.

Lukáš Vajda: Právní poradenství však zajišťujeme i pro fyzické osoby hovořící španělsky, které na území České republiky pracují, studují nebo podnikají.

Jakou právní pomoc nejčastěji poskytujete zahraničním fyzickým osobám?

Lukáš Vajda: Nejčastěji v podnikatelských a obchodních věcech. Expati se ale na nás obracejí i ve věcech typu uzavření nájemní smlouvy k bytu, jednání o pracovní smlouvě a dalších pracovněprávních věcech, dále v záležitostech smluv o dílo, v otázkách rozvodu, výživného i péče o nezletilé děti apod. Cizincům také poskytujeme právní služby v oblasti trestního práva.

Jak jste se dostali k poskytování právních služeb španělsko-jazyčné klientele?

Lukáš Vajda: Na tuto otázku nejlépe odpovídá motto naší advokátní kanceláře – „Více než španělsko-jazyční advokáti“. Pro poskytování právních služeb hispánské klientele jsme se totiž rozhodli nejen z důvodu naší znalosti španělského jazyka na úrovni rodilých mluvčích, případně naší odborné zkušenosti, ale především s ohledem na náš úzký citový a osobní vztah ke Španělsku a zemím Latinské Ameriky.

Děkujeme za rozhovor.

Rádo se stalo.

SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL advokátní kancelář s. r. o.

Vodičkova 695/24

110 00 Praha 1

Tel.:     +420 723 276 015

E-mail:  lukas.vajda@svlegal.eu

Web: www.svlegal.eu