alianza del pacifico

Tichomořská aliance (Alianza del Pacífico) je uskupení států usilující o ekonomickou integraci, volný pohyb zboží, služeb, pracovní síly a lidí. Členy Aliance jsou Mexiko, Peru, Chile a Kolumbie. V součanosti jsou žadateli o členství Kostarika, Panama a Ekvádor.

Formálně vznikla v dubnu 2011 podpisem tzv. Limské deklarace a stala se projevem snahy o integraci států latinskoamerického kontinentu podél pobřeží Tichého oceánu. Uskupení v současnosti představuje 8. největší ekonomiku světa a bránu na trh o velikosti více než 220 milionů obyvatel.

Cílem aliance je v rámci smluvních stran postupně dosáhnout volného pohybu zboží, služeb, kapitálu a osob a v této souvislosti i posílení policejní spolupráce, obchodní integrace a celní spolupráce, jakož i odstranění překážek v pohybu služeb a kapitálu včetně možnosti integrace burz cenných papírů. 1. května 2016 začala v rámci TA fungovat zóna volného obchodu, která zahrnuje 92% položek. Ve srovnání regionálních integračních skupin je Tichomořská aliance dynamickým a perspektivním uskupením, které se snaží stát stranou politických vlivů, a představuje tak dnes nejvíce životaschopné integrační uskupení v rámci Latinské Ameriky.

Pozorovatelský statut v Tichomořské alianci má aktuálně již 55 zemí jako např. USA, Austrálie, Izrael, Švýcarsko a řada států EU včetně České republiky. Ta pozorovatelský statut získala v červnu 2016.

Všechny země Tichomořské aliance mají na rozdíl od jiných latinskoamerických států se zeměmi Evropské unie podepsány asociační dohody, které kromě předpokladů pro vznik zóny volného obchodu obsahují i důležitá ustanovení v dalších oblastech, jako je např. ochrana a podpora investic, úprava netarifních překážek obchodu, atd.

Hlavními perspektivními obory pro české společnosti je především oblast životního prostředí (technologie na úpravu vody, zpracování odpadů atd.), energetika (především modernizace stávajících elektráren a obnovitelné zdroje), důlní průmysl, rozvoj infrastruktury a potravinářský průmysl.

 

Pacifická aliance Chile Mexiko Peru Kolumbie Ekvádor Kostarika Česká republika República Checa Peru