alianza del pacifico

Tichomořská aliance (Alianza del Pacífico) je uskupení států usilující o ekonomickou integraci, volný pohyb zboží, služeb, pracovní síly a lidí. Členy TA jsou Mexiko, Peru, Chile a Kolumbie.

Formálně vznikla v dubnu 2011 podpisem tzv. Limské deklarace a stala se projevem snahy o integraci států latinskoamerického kontinentu podél pobřeží Tichého oceánu. Uskupení v současnosti představuje 8. největší ekonomiku světa a bránu na trh o velikosti více než 200 milionů obyvatel.

Cílem aliance je v rámci smluvních stran postupně dosáhnout volného pohybu zboží, služeb, kapitálu a osob a v této souvislosti i posílení policejní spolupráce, obchodní integrace a celní spolupráce, jakož i odstranění překážek v pohybu služeb a kapitálu včetně možnosti integrace burz cenných papírů. 1. května 2016 začala v rámci TA fungovat  zóna volného obchodu, která zahrnuje 96 % položek. Ve srovnání regionálních integračních skupin je Tichomořská aliance dynamickým a perspektivním uskupením, které se snaží stát stranou politických vlivů, a představuje tak dnes nejvíce životaschopné integrační uskupení v rámci Latinské Ameriky.

Pozorovatelský statut v Tichomořské alianci má k červenci 2018 již 55 zemí jako např. USA, Austrálie, Izraele, Švýcarska a řada států EU včetně České republiky. Ta pozorovatelský statut získala na posledním summitu Aliance v červnu  2016.

ĆR se v rámci svého pozorovatelského statutu hodlá soustředit na spolupráci v sektorech energetiky či environmentálních technologií. Všechny země Tichomořské aliance mají na rozdíl od jiných latinskoamerických států se zeměmi Evropské unie podepsány asociační dohody, které kromě předpokladů pro vznik zóny volného obchodu obsahují i důležitá ustanovení v dalších oblastech, jako je např. ochrana a podpora investic, úprava netarifních překážek obchodu, atd.