Náprstkovo muzeum, Praha 1, Česko

Umístění:Náprstkovo muzeum, Praha 1, Česko

Upcoming events

  • 29.03.2018 18:00 - 29.03.2018 21:00

    Milí přátelé a příznivci,

    ještě jednou Vás všechny vítám v plné sílé v roce 2018 a jak jsem slíbil, informuji o mých třech přednáškách v tomto roce (18. ledna, 15. února, 29. března)  o spirituální kultuře amazonských indiánů v Náprstkově muzeu vždy od 18.00 a vždy s projekcí obrázků i videí. Po mnoha a mnoha letech tak přednáším o "mých" indiánech v Praze, když zpravidla vystupuji jinde, a tak se o to víc těším na Vás a Vaše dotazy. Chystají se údajně i komentované prohlídky výstavy Indiáni, která byla otevřena v prosinci 2017.

    29. března v 18.00 v Náprstkově muzeu od 18.00 

    Kontinuita amazonských indiánů: umění žít i umírat. Indiáni Amazonie mně naučili, že bez smrti není života. Již při narození dětí se myslí na jejich smrt. Iniciace dospělosti jsou obřady fyzických i duchovních zkoušek na život i smrt. Pohřeb je jejich největší rituál, kdy se celý týden loučí se zemřelými. V tomto koloběhu přežijí jen nejlépe připravení a nejsilnější, čímž je zachován čistý genofond budoucích generací i omezený růst populace. Intuitivně cítí, že velký růst jejich populace znamená nadměrnou spotřebu, ohrožující zdroje, zejména zvěř. Je to cesta k biologickému vyhlazení, kdy například my jsme na pokraji hromadného vymírání živočišných druhů, což ohrožuje samotnou existenci lidské civilizace.